VNITŘNÍ PRAVIDLA

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA


 

 

 

Vnitřní pravidla - Pečovatelská služba

Verze

Zpracoval

Schválena

Schválena dne

1.0

Tuháček Miroslav DiS

 

 

1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Vnitřní pravidla - Pečovatelská služba

Verze

Závaznost pro

Účinnost od

Účinnost do

1.0

Sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách, VŠECHNY PRACOVNÍKY SLUŽBY

1.1.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1.    Cíle a způsoby poskytování pečovatelské službY

 

a.    Poslání:

 

            Posláním pečovatelské služby je usilovat o zlepšení kvality života cílové skupiny občanů, žijících ve svém přirozeném sociálním prostředí, prosazovat a obhajovat zájmy a práva cílové skupiny občanů ve společnosti, podporovat zavádění nových trendů a přístupů v oblastech terénních pečovatelských služeb a podporovat rozvoj komunitní péče.

b.   Cíl:

 

            Hlavním cílem pečovatelské služby je zvýšit kvalitu života uživatelů služeb a umožnit jim zůstat v přirozeném prostředí - ve svých domovech, na které jsou zvyklí a blízkosti rodiny a přátel.

c.    Cílová skupina uživatelů:

 

Cílová skupina uživatelů pečovatelské sužby

 

1.             Osoby se zdravotním postižením

2.             Senioři

 

 

Věková struktura cílové skupiny uživatelů pečovatelské služby je:

 

-         Dospělí (27 – 64 let)

-         Mladší senioři (65 – 80 let)

-         Starší senioři (nad 80 let)

 

Nejsme schopni poskytnout pečovatelské služby osobám v případech stanovených zákonem č. 108/2006 Sb., §91 odst.3 o sociálních službách, to je pokud:

 

-         nespadá do cílové skupiny uživatelů služeb

-         nedisponujeme dostatečnou kapacitou pro poskytování služeb, které zájemce požaduje

-         službu, kterou zájemce žádá, neposkytujeme

d.   Principy:

 

-                zachování a respektování lidské důstojnosti uživatelů

-                naplňování a respektování práv uživatelů

-                vnímání sociální situace uživatele jako celku ve všech souvislostech

-                podpora vycházející z individuálních potřeb uživatelů

-                poskytování služeb na základě osobních cílů stanovených uživatelem

-                vytváření podmínek pro možnost volby uživatele a respektování jeho volby

-                naše podpora působí na uživatele aktivně

-                podpora samostatnosti uživatelů

-                motivace uživatelů k sociálnímu začlenění

 

e.    Rozsah poskytovaných služeb:

 

1.      Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

a.      Pomoc a podpora při podávání jídla a pití

Zahrnuje:

-       dohled nad uživatelem při jídle/pití

-       dohled na pitný režim

-       dopomoc uživateli při jídle/pití – nakrájení jídla, rozmixování jídla, přidržení jídla, přidržení pití

-       krmení uživatele – krmení uživatele u stolu, krmení uživatele na lůžku

-       doprovod uživatele ke/od stolu

-       posazení/podepření uživatele na lůžku

-       přinesení jídla a pití ke stolu/na lůžko

-       drobná očista uživatele po jídle

-       odklizení použitého nádobí

 

b.      Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek

Zahrnuje:

-       pomoc při oblékání/svlékání dle potřeby uživatele

-       příprava oblečení/pomůcek z úložných prostorů

-       pomoc s výběrem oblečení

-       pomoc při oblékání/svlékání

-       úklid použitého (nepotřebného) prádla

 

c.      Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru

Zahrnuje:

-       doprovod uživatele po bytě/domě

-       dopomoc uživatelovi při chůzi, dohled nad uživatelem při chůzi

-       dopomoc uživatelovi při chůzi s pomůckami (chodítko, fr. berle apod.), dohled nad uživatelem při chůzi s pomůckami

 

d.     Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

Zahrnuje:

-       pomoc s přesunem na lůžko/vozík či jiné pomůcky (toaletní křeslo…)

-       příprava lůžka (rozestlání, podložka apod.)

-       příprava, přistavení vozíku či jiné pomůcky

 

2.     Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

a.      Pomoc při úkonech osobní hygieny

Zahrnuje:

-       pomoc/dohled nad uživatelem při ranní/večerní hygieně včetně péče o chrup/protézu

-       pomoc/dohled nad uživatelem při koupání – vana, sprch. kout, hygiena na lůžku

-       doprovod či přeprava uživatele do koupelny/z koupelny

-       připravení pomůcek uživatele ke koupání (hygienické pomůcky – šampon, mýdlo atd.), ručníků apod.

-       pomoc se svlečením/svlečení  uživatele před koupelí, pomoc s oblečením/oblečení uživatele po koupeli

-       pomoc s osušením/osušení uživatele po koupání

-       promazání pokožky tělovým mlékem uživatele po koupání

 

b.      Pomoc při základní péči o vlasy a nehty

Zahrnuje:

-       česání vlasů

-       mytí vlasů

-       stříhání nehtů

-       dohled nad uživatelem při česání/mytí vlasů/stříhání nehtů

-       doprovod či přeprava uživatele do koupelny/z koupelny

-       připravení pomůcek k mytí vlasů (šampon, ručník…), připravení pomůcek ke stříhání nehtů

-       uklizení pomůcek k mytí vlasů/stříhání nehtů

-       vysušení vlasů – ručníkem, fénem

 

c.      Pomoc při použití WC

Zahrnuje:

-       doprovod či přeprava uživatele na/z WC

-       doprovod či přeprava uživatele na/z toaletního křesla

-       použití podložní mísy

-       dohled nad uživatelem při použití WC/toaletního křesla/podložní mísy

-       výměna/pomoc při výměně inkontinenčních pomůcek

-       vynesení a dezinfekce toal. křesla/podložní mísy

-       péče o pokožku po použití WC/výměně inkontinenčních pomůcek – omytí pokožky, použití ošetřujících přípravků uživatele

-       odklizení použitých inkontinenčních pomůcek3.     Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

a.      Pomoc při přípravě jídla a pití

Zahrnuje:

-       pomoc při přípravě jídla a pití/dohled nad uživatelem při přípravě jídla a pití

-       donesení potravin ze spíže apod.

-       uklizení potravin

 

b.      Příprava a podání jídla a pití

Zahrnuje:

-       uvaření/příprava - snídaně, oběd, večeře, svačina, nápoje

-       podání jídla a pití uživatelovi

-       donesení potravin ze spíže apod.

-       uklizení potravin

-       odklizení použitého nádobí

 

4.    Pomoc při zajištění chodu domácnosti

a.      Běžný úklid a údržba domácnosti

Zahrnuje:

-       mytí nádobí

-       vynesení smetí

-       utření prachu

-       luxování

-       vytření podlah

-       vytírání společných prostor domu

-       převlečení lůžkovin

-       příprava/úklid čisticích prostředků uživatele

 

b.      Údržba domácích spotřebičů

Zahrnuje:

-       mytí spotřebičů (lednice, sporák apod.)

-       odmražení lednice

-       odvápnění rychlovarných konvic

-       příprava/úklid čisticích prostředků uživatele

 

c.      Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezonního úklidu, úklidu po malování

Zahrnuje:

-       pomoc při sezonním úklidu, úklidu po malování

-       mytí oken

-       příprava/úklid čisticích prostředků uživatele

 

d.     Donáška vody

Zahrnuje:

-       donáška vody ze studny/z jiného zdroje vody

 

e.      Topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení

Zahrnuje:

-       topení v kamnech

-       donáška topiva

-       příprava topiva potřebného k zatopení

-       čištění kamen, vynesení popela

 

f.       Běžné nákupy a pochůzky

Zahrnuje:

-       nákup potravin, věcí denní potřeby v obchodě blízkém bydlišti uživatela, doprovod uživatele na nákup – pěšky, autobusem, dopravním prostředkem zajištěným uživatelem (taxi apod.)

-       pochůzky – pošta, úřady, lékárna, lékaři

 

g.      Velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti

Zahrnuje:

-       větší (týdenní) nákupy potravin, věcí denní potřeby, v obchodě blízkém bydlišti uživatele, doprovod uživatele na nákup – pěšky, autobusem, dopravním prostředkem zajištěným uživatelem (taxi apod.)

-       nákup ošacení

-       nákup nezbytného vybavení domácnosti

 

h.     Praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy

Zahrnuje:

-       praní ložního prádla v pračce uživatele /pomoc při praní ložního prádla

-       drobné opravy ložního prádla – přišití knoflíku, zašití prádla

 

i.        Praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy

Zahrnuje:

-       praní osobního prádla v pračce uživatele /ruční praní osobního prádla uživatele /pomoc při praní osobního prádla

-       drobné opravy osobního prádla – přišití knoflíku, zašití prádla

 

5.     Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

a.      Doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět

Zahrnuje:

-       doprovod pěšky, doprovod uživatele na vozíku, doprovod veřejnou dopravou, doprovod dopravním prostředkem zajištěným uživatelem (např. taxi), doprovod sanitou

 

b.      Doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět

Zahrnuje:

-       doprovod pěšky, doprovod uživatele na vozíku, doprovod veřejnou dopravou, doprovod dopravním prostředkem zajištěným uživatelem (např. taxi), doprovod sanitou

f.      Ochrana osob před předsudky a negativním hodnocením:

 

V rámci poskytování pečovatelských služeb chceme vytvářet takové podmínky, abychom zabránili vytváření předsudků vůči uživatelům služeb, a proto jsme si stanovili následující pravidla pro ochranu uživatelů před předsudky:

1.       s uživateli služeb jednáme tak, abychom v žádném případě nesnižovali jejich důstojnost

2.      podporujeme uživatele služeb v jejich samostatnosti

3.      o uživatelích nehovoříme s nekompetentními osobami

4.      respektujeme a chráníme uživatelovo soukromí

5.      při své činnosti spolupracujeme s rodinnými příslušníky a dalšími osobami z okolí uživatele tak, abychom respektovali a podporovali jeho vztahovou síť a zapojili ho co nejvíce do aktivního řešení jeho sociální situace

6.      snažíme se taktně upozornit uživatele služeb na okolnosti, které by mohli vést ke snížení jeho důstojnosti v očích ostatních lidí (např. v rámci osobní hygieny apod.)

7.      nenálepkujeme

8.     vytváříme podmínky pro uplatnění vlastní vůle

 


 

2.  Ochrana práv uživatelů

 

a.    Ochrana práv uživatelů:

 

Pečovatelská služba dodržuje a respektuje práva uživatelů při sjednávání, v průběhu trvání i po ukončení poskytování odlehčovací služeb. Organizace ve své činnosti respektuje základní lidská práva uživatelů pečovatelské služby vyplývající z Listiny základních práv a svobod bez ohledu na jakékoli jejich odlišnosti – kulturní, společenské, etnické, odlišnosti dané handicapem atd. a jejich nároky vyplývající z dalších platných obecně závazných norem a pravidel občanského soužití.

 

            V rámci zajištění ochrany práv uživatelů pečovatelské služby a zabránění střetu zájmů organizace a uživatelů pečovatelské služby byl stanoven Etický kodex pracovníků Opora (viz. příloha: Etický kodex pracovníků), který je pro všechny pracovníky závazný. Zároveň se řídíme Etickým kodexem sociálních pracovníků ČR (viz. příloha: Etický kodex sociálních pracovníků ČR).

 

            Zvláštní zřetel bereme na ochranu práv uživatelů pečovatelské služby, kteří jsou zbaveni způsobilosti k právním úkonům. V případě takového uživatele je Smlouva o poskytování pečovatelské služby (viz. vnitřní pravidla č.4 Smlouva o poskytování pečovatelské služby) sice uzavírána s jeho zákonným zástupcem, přesto však požadujeme, aby se jednání, při kterém se domlouvají služby, které se budou uživateli poskytovat, účastnil také přímo uživatel a ne jen jeho zákonný zástupce a bylo tak zajištěno respektování požadavků a přání uživatele služeb. Určující je však míra závislosti a onemocnění. Pečovatelská služba nestranní opatrovníků.

 

b.   Práva uživatelů:

 

Abychom mohli co nejúčinněji chránit práva uživatelů, stanovili jsme oblasti, ve kterých by mohlo dojít v souvislosti s poskytováním sociálních služeb k porušení práv uživatelů:

 

a)     Právo na soukromí

Jsme si vědomi, že při poskytování pečovatelské služby vstupujeme do soukromí uživatele služeb, které vždy v nejvyšší možné míře respektujeme a chráníme.

Každý uživatel musí mít vždy zajištěné soukromí a důstojnost při převlékání, osobní hygieně, toaletě. V intimních situacích je pomoc a podpora poskytnuta jen v případě nezbytně nutném, a pokud není schopen tyto činnosti provést samostatně.

Uživatelovo soukromí a detaily jeho života nesmějí být zneužity k neprofesionálním diskuzím mezi personálem či dokonce na veřejnosti.

 

b)     Právo na názor, výběr a spolurozhodování

Každý uživatel je považován za rovnocenného partnera, má právo vždy vyslovit své přání, požadavek či názor. Názor uživatele je respektován.

 

c)      Právo na dostupnost poskytovaných služeb

Každému uživateli je garantováno poskytování takového rozsahu služeb, které si na základě svých potřeb sjednává.

 

d)     Právo na důstojnost a rovné jednání

Pokud chceme usilovat o zvýšení soběstačnosti uživatele, musíme je považovat za rovnocenné partnery. Důstojnost uživatelů zachováváme tak, že se vyvarujeme následujících typů nevhodného chování vůči uživatelům:

-         s uživateli a o uživatelích nehovoříme nevhodným či vulgárním způsobem

-         vzájemně používáme odpovídající oslovení

-         uživatelům vykáme

-         celkově se snažíme vytvářet vztah, který je partnerský a rovnocenný

-         důstojný přístup zachováváme i v neverbálních projevech

-         nezneužíváme moci zaměstnanců (např. uživatel musí v danou dobu udělat něco, co by udělal, až on bude chtít)

-         uživatele nediskriminujeme

-         uživatele nepodvádíme (nemanipulujeme) (např. pečovatelka použije formy oklamání uživatele s cílem přimět ho udělat to, co je pro ni jednodušší)

-         uživatele nezneschopňujeme (nezabraňujeme uživateli, aby využil své schopnosti, neomezujeme samostatné jednání uživatele, v němž je obsaženo nějaké riziko)

-         neinfantilizujeme (nechováme s k uživatelům jako k malým dětem)

-         uživatele nezastrašujeme (nevzbuzujeme u uživatele strach s cílem přimět ho k požadovanému jednání)

-         uživatele nenálepkujeme (neoznačujeme uživatele diagnózou, chováním či výrazem, při kterém je patrno o jakého uživatele jde)

-         respektujeme tempo uživatele (nevytváříme nátlak na uživatele, aby některé činnosti vykonával rychleji, než je schopen, podáváme informace tempem, kterému stačí a může reagovat)

-         uživatele neignorujeme (nechováme se v přítomnosti uživatele, jako by nebyl přítomen)

-         neodmítáme pozornost uživatele (neodpíráme pozornost uživateli, který o ni žádá)

 

e)     Právo na individuální plánování služby (viz. vnitřní pravidla č.5 Individuální plánování průběhu pečovatelských služeb)

Každý uživatel má právo na kvalitně zpracovaný individuální plán, který je sestaven přímo s uživatelem na základě jeho individuálních požadavků, a který směřuje k zachování samostatnosti a k vyrovnání omezených příležitostí uživatele ve vztahu ke společnosti. Individuální plán je pravidelně hodnocen dle aktuální potřeby uživatele tak, aby reflektoval na aktuální situaci uživatele služeb.


 

f)       Právo na ochranu před zneužitím

V naší praxi se setkáváme s uživateli, jejichž míra zneužitelnosti je vzhledem k jejich věku či zdravotnímu stavu značně vysoká. Naším specifickým úkolem je poskytovat jim služby tak, aby bylo zajištěno v co nejvyšší míře právě bezpečí před jakýmikoliv formami zneužívání ze strany okolí. Pracovníci musí upozorňovat sociálního pracovníka na případné podezření na zneužívání uživatele služeb.

 

g)     Právo na ochranu osobních údajů

S osobními údaji uživatelů  služeb je nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb o ochraně osobních údajů na základě souhlasu uživatele se zpracováním jeho osobních údajů (viz. příloha  vnitřní pravidla č. 6 Dokumentace o poskytování pečovatelské služby, příloha: Souhlas se zpracováním osobních údajů). Uživatelé mají právo, aby se s jejich osobními údaji nakládalo co nejopatrněji. Všichni pracovníci mají povinnost mlčenlivosti!

(viz. příloha vnitřního pravidla č.6 Dokumentace o poskytování pečovatelské služby, příloha: Postup evidence (archivace) a skartace dokumentace služeb)

 

h)     Právo na individuální utváření denního programu

Doba poskytování sociálních služeb je dohodnuta přímo s uživatelem, uživatel má možnost individuálně se domlouvat přímo s pracovníkem, který mu služby poskytuje nebo se sociálním pracovníkem  tak, aby sladil naše služby se svým denním programem.

 

c.    Porušování práv uživatelů:

 

V případě zjištění porušení práv uživatele pracovníkem organizace nebo v případě podezření na porušení práv uživatele, je každý takový případ vždy prošetřen.  

 

Postup při porušení práva ze strany poskytovatele:

-         omluva uživateli

-         doplnění metodiky

-         sankce vůči zaměstnanci dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce

d.   Střet zájmů:

 

Abychom zamezili možnému střetu zájmů naší organizace a uživatelů služeb, stanovili jsme oblasti, kde by k tomuto střetu mohlo dojít a jejich řešení:

 

a)     Upřednostnění provozních a pracovních podmínek před zájmy uživatelů

Při poskytování pečovatelské služby je vždy postupováno dle individuálních potřeb konkrétního uživatele služeb. Pokud nemůže splnit požadavek uživatele pracovník, který obvykle u uživatele služby zajišťuje, zajistí sociální pracovník jiného pracovníka. Pokud nelze ve výjimečných případech z provozních důvodu (např. při vysoké nemocnosti pracovníků) zajistit požadovanou službu v požadovaném čase, je s uživatelem dohodnut jiný, pro něj vhodný termín.

 

V případě, že dojde k porušení těchto postupů, následuje:

-         Omluva uživateli

-         Doplnění metodiky

-         Sankce vůči zaměstnanci dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce

 

b)     Situace, kdy je názor pracovníka na řešení situace uživatele odlišný od názoru uživatele

Uživatel je pro nás rovnocenným partnerem a my jsme povinni respektovat jeho názor a rozhodnutí. Uživateli vysvětlíme náš názor a jeho zdůvodnění. Konečné rozhodnutí určuje uživatel služby.

 

V případě, že dojde k porušení těchto postupů, následuje:

-         Omluva uživateli

-         Doplnění metodiky

-         Sankce vůči zaměstnanci dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce

 

c)      Zneužití moci pracovníka vůči uživateli

Pracovníci jsou si vědomi, že nesmí zneužít svého postavení vůči uživateli, a to ani v případě, kdy by jednali v zájmu uživatele.

 

V případě, že dojde k porušení těchto postupů, následuje:

-         Omluva uživateli

-         Doplnění metodiky

-         Sankce vůči zaměstnanci dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce

 

d)     Situace, kdy rodinný příslušník požaduje něco jiného než uživatel služeb

Prvotní je pro nás vždy názor a požadavek uživatele služeb. S rodinnými příslušníky spolupracujeme, ale nejednáme na základě jejich přání proti vůli uživatele.

 

V případě, že dojde k porušení těchto postupů, následuje:

-         Omluva uživateli

-         Doplnění metodiky

-         Sankce vůči zaměstnanci dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce

 

e)     Situace kdy vyřizuje stížnost pracovník, na kterého byla stížnost podána

 Stížnost je vždy předána k řešení nadřízenému pracovníkovi.

 

V případě, že dojde k porušení těchto postupů, následuje:

-         Omluva uživateli

-         Doplnění metodiky

-         Sankce vůči zaměstnanci dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce


 

e.    Přijímání darů:

 

 

Přijímání darů ať už finančních nebo věcných od fyzických či právnických osob organizaci musí být vždy ošetřeno Smlouvou o poskytnutí daru (viz příloha: Smlouva o poskytnutí finančního daru, Smlouva o poskytnutí věcného daru). Jednat s dárcem může se souhlasem členů představenstva obce pověřený pracovník obce, případně je dárce odkázán na statutárního zástupce obce.

 

Nepřípustné je přijímání darů zaměstnanci, a to jak od uživatelů služby, tak i od jiných rodinných příslušníků či jiných osob.

 

Pracovník je oprávněn přijmout pozvání k drobnému pohoštění, pokud to přispívá ke spolupráci s uživatelem či rozvoji pozitivních vztahů.

 

f.      Opatření omezující pohyb osob:

 

Při poskytování pečovatelské služby nelze používat opatření omezující pohyb osob, jímž jsou pečovatelské služby poskytovány. V případě přímého ohrožení jejich zdraví a života nebo zdraví a života jiných osob přivolá pracovník lékařskou pomoc nebo policii. Tyto případy budou zaznamenány v nouzových a havarijních situacích (viz. vnitřní pravidla č. 14 Nouzové a havarijní situace).

 

V případě potřeby vykonává opatření omezující pohyb rodinný příslušník.

 

g.    Opatření ochrany

 

Jediné povolené používané opatření ochrany osob  je zábrana k lůžku. Zábranu k lůžku můžeme použít jen na žádost samotného uživatele služeb a po podepsání souhlasu uživatele s tímto opatřením (viz. příloha: Souhlas uživatele s používáním bočních zábran u lůžka).

 

Následný nesouhlas s používáním zábran u lůžka:

Pokud uživatel již nesouhlasí s používáním zábrany u lůžka, požádá pracovníka o její odstranění. Pracovník je povinen vyhovět a zábranu u lůžka odstranit. Pracovník dá k podpisu uživateli dokument vytvořený pro tuto situaci (viz. příloha: Ukončení používání bočních zábran u lůžka). Pokud podpisu není schopen, podepíší ho sociální pracovník a rodina jako svědek.

Souhlas či nesouhlas s používáním zábrany u lůžka je uložen ve spisu uživatele.

 

Postup při porušení pravidel ze strany zaměstnanců:

Zneužití zábrany u lůžka jako prostředku omezujícího pohyb osob je považováno za hrubé porušení pracovní kázně a zaměstnanec je vyrozuměn písemným upozorněním. Při opakovaném porušení pracovní kázně může být se zaměstnancem rozvázán pracovní poměr.

 

 

Přílohy vnitřních pravidel č.2:

-         Etický kodex pracovníků

-         Etický kodex sociálních pracovníků ČR

-         Smlouva o poskytnutí finančního daru

-         Smlouva o poskytnutí věcného daru

-         Souhlas uživatele používáním bočních zábran u lůžka

-         Ukončení používání bočních zábran u lůžka


 

3.  Jednání se zájemcem o PEČOVATELSKOU služBU

 

 

a.    Kroky jednání se zájemcem o službu:

 

1.       Představení služby a poskytnutí základních informací o službě

 

2.      Projednání požadavků, očekávání a cílů

 

b.    Jednání se zájemcem o pečovatelské služby:

 

Každý zájemce o pečovatelskou službu má právo se rozhodnout, zda chce či nechce službu využívat a případně v jakém rozsahu a jakém obsahu (viz. vnitřní pravidla č.2 Ochrana práv uživatelů, odst. a.).

 

Zájemce o služby je seznámen se základními informacemi o organizaci, poslání, cílech, rozsahu a způsobu poskytování konkrétní služby, vnitřními pravidly, a dalšími důležitými skutečnostmi. Proces seznamování a přijímání zájemce o službu provádí sociální pracovník. Pokud není sociální pracovník přítomen, poskytne základní informace o poskytovaných službách jakýkoli pracovník organizace a pro podrobné informace o službách převezme od zájemce kontakt a sociální pracovník ho bude kontaktovat a informovat.

 

Ke každému jednání si může zájemce přizvat další osoby – např. rodinné příslušníky, další blízké osoby apod.

 

      Způsob jednání se zájemcem je vždy přizpůsobován konkrétní osobě, jejím možnostem, potřebám a schopnostem, ať už se jedná o délku jednání, způsob předávání informací apod. V případě potřeby jsou upraveny předávané informace pro konkrétní osobu – např. upravení informačních materiálů zvětšením písma apod., dále může být v případě potřeby přizván k jednání tlumočník atd. Jednání se zájemcem o služby je přizpůsobeno jeho individuálním schopnostem.

 

Pokud zájemce o pečovatelskou službu není schopen z jakéhokoliv důvodu verbálně komunikovat, je nutné využít ke komunikaci vlastních zkušeností pozorováním neverbálních projevů či využít při jednání s takovým zájemcem jeho blízké či známé, kteří ho znají.

 

Důležité je, aby sociální pracovník během rozhovoru udržoval oční kontakt, dával najevo pozornost verbálně i neverbálně, poskytoval zpětnou vazbu, požádal vyprávějícího, aby sám vyjasnil, co není jasné, předával informace srozumitelně po částech a ujišťoval se, zda zájemce o službu všemu rozumí, aby nepoužíval cizí slova.

 

Se zájemcem o službu, který špatně slyší, hovoří pomaleji, čelem a používá jednoduché věty. Velmi důležité je udržovat oční kontakt a často se ubezpečovat, že zájemce rozumí.

Zájemci o službu s vadou zraku doporučuje, aby si vzal k jednání osobu, které důvěřuje. V případě potřeby připraví materiály ve velikosti písma, které jsou pro něho čitelné.

 

Pokud má zájemce problémy s komunikací, dbá sociální pracovník na navazování a udržování očního kontaktu, hovoří pomalu, stručně, v krátkých větách a ptá se, zda zájemce porozuměl. Vyhýbá se odborným výrazům, používá výrazy známé a přiměřené. Verbální komunikaci doplňuje ukazováním na předměty, osoby a části těla, o kterých hovoří.

c.    Projednání požadavků, očekávání a cílů

 

Během rozhovoru se zájemcem o službu sociální pracovník zmapuje, jakou míru podpory zájemce o službu potřebuje a jak ho může pečovatelská služba podpořit a pomoci mu.

 

Před zahájením poskytování odlehčovacích služeb pracovník organizace zjišťuje, co zájemce od služby očekává a společně formulují, jakým způsobem bude služba poskytována.

 

Nezbytnou součástí přijímacího procesu je definování osobních cílů (viz. vnitřní pravidla č.5 Individuální plánování průběhu pečovatelské služby, odst. c.). Určují oblasti podpory, na které se v případě konkrétního uživatele budeme zaměřovat. Na jejich základě se stanoví postup a způsob zajištění potřebné podpory a další pomoci. V případě zájmu o poskytování služeb je se zájemcem uzavřena smlouva o poskytování sociálních služeb. S uživatelem služeb je následně vypracován individuální plán poskytování služeb.

 

d.   Kroky jednání se zájemcem o pečovatelskou službu:

 

1.       První kontakt – zájemce, rodinný příslušník nebo jiná osoba nás kontaktuje s tím, že má zájem o pečovatelskou službu. V této fázi jsou předány prvotní informace o poskytovaných službách a v případě trvajícího zájmu o služby je domluven termín sociálního šetření, které probíhá v domácnosti zájemce.

 

2.      Sociální šetření (viz. příloha: Jednání se zájemcem o sociální služby) – v této fázi jsou uživatelé navštíveni v jejich domácnosti, kde probíhá sociální šetření, které provádí sociální pracovník. Zjišťují se základní údaje o uživateli (datum narození, bydliště, telefon), jejich ekonomické a zdravotní poměry, hygienická úroveň, bytové poměry, vztahy mezi členy rodiny, či další doplňující informace. Dále se formulují počáteční cíle uživatele.

 

3.      Sepsání smlouvy o poskytování sociálních služeb (viz. vnitřní pravidla č.4 Smlouva o poskytování  služeb)

 

Mezi fázemi prvního kontaktu, sociálního šetření a sepsáním smlouvy o poskytování pečovatelské služby může proběhnout několik informačních schůzek (dle potřeby zájemce) – tak, aby měl zájemce možnost informace vstřebávat postupně a ujasnit si, co od služby očekává.


 

Obsah poskytnutých informací při přijímacím procesu ze strany organizace:

 

-         poslání, cíle a principy poskytovaných pečovatelské služby (viz. vnitřní pravidla č.1 Cíle a způsoby poskytování pečovatelské služby)

-         kompletní nabídka pečovatelské služby (viz. vnitřní pravidla č.1 Cíle a způsoby poskytování  služeb, odst. e.) a jejich cena (viz. příloha: Sazebník úhrad  služeb)

-         práva a povinnosti uživatelů pečovatelské služby (viz. vnitřní pravidla č.2 Ochrana práv uživatelů)

-         vedení dokumentace o poskytnutých službách (viz vnitřní pravidla č. 6 Dokumentace poskytování služeb)

-         možnosti stížností na kvalitu nebo formu poskytování služeb (viz vnitřní pravidla č. 7 Stížností na kvalitu nebo formu poskytování služeb)

-         kontaktní údaje a základní informace o organizaci (viz příloha: informační leták)

-         v případě zájmu další informace, jako např. historie poskytování služeb, kvalifikace zaměstnanců v přímé péči atd.

 

Obsah požadovaných informací při přijímacím procesu od zájemce o služby:

 

A)    Prvotní informace

 

-         jaké jsou základní očekávání a potřeby zájemce o službu

 

B)    Informace zjišťované při sociálním šetření

 

-         cílem je zjistit vhodný rozsah a objem služeb dle potřeb uživatele

 

C)    Informace nutné pro uzavření Smlouvy o poskytování pečovatelské služby

 

e.    Odmítnutí zájemce o pečovatelské služby:

 

Zájemce o pečovatelskou službu může být odmítnut pouze ze zákonem stanovených důvodů podle zákona č. 108/2006 Sb., §91 odst.3 o sociálních službách:

 

-         nespadá do cílové skupiny uživatelů služeb

-         nedisponujeme dostatečnou kapacitou pro poskytování služeb, které zájemce požaduje

-         službu, kterou zájemce žádá, neposkytujeme

 

 

V případě odmítnutí zájemce pomáháme zájemci řešit jeho situaci, hledáme společně s ním jiná řešení, např. jiného poskytovatele, který je schopen poskytnout služby, které zájemce požaduje apod. (viz. vnitřní pravidla č.8 Návaznost poskytované pečovatelské  služby na další dostupné zdroje)

 

            Odmítnutí zájemci jsou evidováni (viz. příloha: Evidence odmítnutých zájemců o služby) včetně důvodu odmítnutí zájemce a nabídnutého řešení stávající situace zájemce.

 

Přílohy vnitřních pravidel č.3:

-         Jednání se zájemcem o pečovatelské služby

-         Sazebník úhrad pečovatelských služeb

-         informační leták

-         Evidence odmítnutých zájemců o služby

 


4.  Smlouva o poskytování pečovatelské služby

 

a.    Uzavírání smluv:

 

V rámci poskytování pečovatelské služby je vždy se zájemcem o službu uzavírána písemná Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby (viz. příloha: Smlouva o poskytování pečovatelské služby), dále jen smlouva.

 

            Uzavření smlouvy předchází jednání se zájemcem o službu. (Viz. vnitřní pravidla č. 3 Jednání se zájemcem o pečovatelskou službu)

 

            Uzavřené smlouvy  jsou evidovány (viz. příloha: Evidence uzavřených smluv o poskytování  služeb). Smlouvy jsou vždy uloženy ve spisu uživatele služeb.

 

            Smlouvu se zájemcem sjednává a uzavírá sociální pracovník. Sociální pracovník je oprávněn smlouvu za organizaci Opora podepisovat.

 

            Smlouva je uzavírána dle individuálních potřeb (viz. vnitřní pravidla č. 5 individuální plánování průběhu  služeb) konkrétního zájemce o službu, ve smlouvě jsou specifikovány konkrétní úkony, které bude zájemce využívat a jejich rozsah.

 

            Pokud se zájemce o službu nerozhodne jinak, je smlouva uzavírána na dobu neurčitou.

 

            Smlouva je vždy vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž jeden náleží uživateli služeb a jeden poskytovateli.

 

            Pokud je zájemcem o službu osoba zbavená způsobilosti k právním úkonům, je smlouva uzavírána se zákonným zástupcem zájemce, požadujeme však, aby se jednání účastnil i přímo zájemce o službu – budoucí uživatel služby, aby bylo zajištěno, že služba bude sjednána na základě jeho potřeb. (viz. vnitřní pravidla č.2 Ochrana práv uživatelů, odst. a.)

 

b.   Srozumění s obsahem

 

Průběh sepisování smlouvy je přizpůsoben možnostem a schopnostem konkrétního zájemce o službu, v případě potřeby může být například přizván tlumočník, zvětšeno písmo ve smlouvě apod.

 

Ke každému uzavírání smlouvy si může zájemce přizvat další osoby – např. rodinné příslušníky, další blízké osoby apod.

 

            Na závěr před podpisem smlouvy se vždy ujistíme, že zájemce rozumí obsahu a podmínkám smlouvy.


c.    Výpovědní důvody:

 

            V případě, že dojde k vypovězení smlouvy ze strany poskytovatele, snažíme se vždy uživateli nabídnout jiné služby, které by mohli řešit jeho situaci.

(Viz. příloha: Vnitřní pravidla služby pro uživatele)

 

Přílohy vnitřních pravidel č.4:

-         Smlouva o poskytování  služeb

-         Vnitřní pravidla služby pro uživatele

 

 

 


5.  individuální plánování průběhu PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

 

a.    Individuální plánování:

 

   Plánování a následné poskytování služeb uživateli vychází vždy z jeho individuálně určených potřeb. Plánování je důležitou součástí poskytovaných odlehčovacích služeb, pomáhá je zpřehlednit a zvýšit jejich efektivitu. Dále umožňuje sledovat vývoj uživatele a poskytuje charakteristiku uživatele pro nové i stávající pracovníky zařízení. Plánování musí působit na uživatele aktivně, podporovat jeho schopnosti a dovednosti.

 

Individuální plánování začíná již jednáním se zájemcem o sužbu (viz. vnitřní pravidla č. 3 Jednání se zájemcem o pečovatelskou službu).

 

Organizace má zavedeny individuální plány (viz. příloha: Individuální plán pečovatelských služeb), které jsou vypracovány jednotlivě a individuálně pro každého uživatele.

 

b.   Stanovení cílů uživatele:

 

Individuální plán je sestaven na základě cílů, které si stanovuje přímo uživatel služeb, vychází z potřeb uživatele a je postaven především na jeho schopnostech.

 

Při stanovování cílů uživatele služeb zohledňujeme následující pravidla:

 

-         osobní cíl je cílem uživatele  služeb, nikoli cílem stanoveným na základě potřeb pracovníka či organizace

-         osobní cíl musí být konkrétní

-         osobní cíle se mohou v průběhu poskytování  služby měnit v závislosti na aktuální potřebě uživatele

-         osobní cíl musí být pro uživatele významný, realistický a dosažitelný

-         osobní cíl je aktualizován

 

c.    Plánování a naplňování individuálních plánů

 

Při práci na plánování a naplňování individuálních plánů se pracovníci organizace vždy snaží najít způsoby možné komunikace, jsou zvažovány všechny efektivní způsoby. Vždy je respektován názor uživatele a je mu poskytnuta možnost vyjádřit se, otevřeně říci své požadavky a svůj názor.

 

             Uživatel je seznámen s tím, že má možnost individuální plán v průběhu poskytování služeb kdykoliv měnit. Individuální plány jsou tak přehodnocovány při případné změně, zpravidla 1x za půl roku. Přehodnocení provádí společně s uživatelem služeb klíčový pracovník.


d.   Klíčový pracovník:

 

Jako klíčový pracovník je určen většinou pracovník přímé obslužné péče, který je v nejčastějším kontaktu s uživatelem pečovatelské služby a může tak nejpružněji reagovat na změnu jeho potřeb. Jako klíčového pracovníka si však může uživatel služeb vybrat i jiného pracovníka (např. sociálního pracovníka). Osobu klíčového pracovníka je možné v průběhu poskytování služeb změnit.

 

e.    Úlohy klíčového pracovníka:

 

-         je stěžejní postavou pro uživatele služeb v rámci organizace

-         spolupracuje s uživatelem na koordinaci poskytovaných služeb, plánuje s uživatelem způsob poskytování služeb

-         pravidelně přehodnocuje individuální plán uživatele, přehodnocuje společně s uživatelem jeho stanovené cíle

-         spolupracuje s rodinou uživatele služeb, případně s dalšími blízkými osobami

-         snaží se podporovat uživatele služeb v aktivním řešení jeho sociální situace

-         spolupracuje s ostatními zaměstnanci při naplňování cílů a potřeb uživatele služeb

-         všímá si přání a potřeb uživatele služeb

-         sleduje uspokojování potřeb uživatelů

 

f.      Základní pilíře procesu plánování:

 

-         zaměření na potřeby a zájmy uživatele spíše než na jeho omezení

-         zdůraznění aktivity uživatele a jeho účast na individuálním plánování

-         uživatel je považován za rovnocenného partnera

-         využívání nejen formálních, ale i neformálních zdrojů, které má uživatel nebo i pracovník organizace k dispozici

-         zohlednění individuálních možností a přání uživatele

-         umožnění účasti blízkých osob

g.    Předávání informací mezi zaměstnanci

 

Organizace vytváří podmínky pro pravidelnou komunikaci mezi pracovníky tak, aby pracovníci měli dostatečné informace ke kvalitnímu poskytování služeb uživatelům.

K předávání informací dochází formou:

-         ústně

-         telefonicky

-         elektronickou poštou

Důležitým způsobem předávání informací mezi pracovníky jsou pravidelné porady v rámci pracoviště nebo porady s vedením organizace.


h.   Realizace a průběh individuálního plánování

 

Na individuálním plánování se podílí kolektiv pracovníků složený ze sociálního pracovníka a pracovníků přímé obslužné péče. Individuální plán realizuje pracovník přímé obslužné péče.

 

            Realizace a průběh poskytování odlehčovacích služeb se řídí jednotlivými individuálními plány uživatelů. Jednotlivé úkony pečovatelské služby jsou poskytovány na základě uzavřené Smlouvy o poskytování pečovatelské služby (viz. vnitřní pravidla č.4 Smlouva o poskytování pečovatelské služby), která stanoví všechny důležité aspekty poskytování služeb včetně ceny (viz. vnitřní pravidla č.12 Informovanost o poskytované pečovatelské službě) za poskytnuté pečovatelské služby ve smluvené výši.

 

            Průběh poskytování pečovatelské služby je plánován přímo s uživatelem služeb a pružně reaguje na jeho potřeby. Uživatel se může na formě, času, způsobu poskytování služeb domlouvat přímo s klíčovým pracovníkem nebo se sociálním pracovníkem.

 

 

Průběh poskytování služby je zaznamenáván v pečovatelských  plánech (viz. vnitřní pravidla č. 6 Dokumentace o poskytování pečovatelských služeb), kde je vždy uvedeno:

 

-         jméno a příjmení uživatele, adresa uživatele

-         datum poskytnutí služby

-         kód úkonů

-         popis úkonů pečovatelky

-         čas (strávený u klienta)

-         jméno a podpis pečovatelky, která dané služby poskytla

 

Přílohy vnitřních směrnic č. 5:

-         individuální plán pečovatelských služeb

 


6.  DOKUMENTACE O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÝCH  SLUŽeB

 

a.    Vedení dokumentace:

 

Pečovatelská služba vyžaduje od uživatelů služeb pouze údaje, které jsou nezbytně nutné pro kvalitní poskytování služeb. Osobní údaje uživatelů služeb jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

 

Při poskytování pečovatelské služby jsou již požadovány od uživatelů služby konkrétní údaje (viz. níže) a je veden spis uživatele. Uživatel služeb či jeho zákonný zástupce dává organizaci za tímto účelem souhlas se zpracováním osobních údajů.

 

            Od uživatelů služeb jsou požadovány tyto údaje:

 

1.       základní údaje

-         jméno a příjmení

-         datum narození

-         rodinný stav

-         kontaktní údaje – bydliště, telefon

 

2.      informace o zdravotním stavu

-         základní informace o zdravotním stavu (soběstačnost, mobilita…)

 

3.      rodinná anamnéza

-         údaje o rodinných příslušnících či blízkých osobách, případně kontakty na ně

-         situace rodiny ve vztahu k uživateli

 

4.      další údaje

-         zda zájemce nesplňuje podmínku pro poskytování služby zdarma, druh důchodu, příspěvek na péči

 

Uvedené údaje organizace využívá při:

-         přijímání uživatelů

-         v průběhu poskytování služby

 

Spis uživatele obsahuje:

-         záznam sociálního šetření (viz. příloha: Jednání se zájemcem o pečovatelské služby)

-         smlouvu o poskytnutí sociální služby (viz. příloha: Smlouva o poskytování pečovatelské služby)

-         souhlas se zpracováním osobních údajů (viz. příloha: Souhlas se zpracováním osobních údajů)

-         formulář Kontaktní osoby (viz. příloha: Kontaktní osoby)

-         individuální plán (viz. příloha: Individuální plán)

-         poukazy odlehčovací služby (viz. příloha: Poukaz pečovatelských služeb)

-         plány odlehčovacích služeb (viz. příloha: Záznam péče pečovatelských služeb)

-         případně další dokumenty


b.   Nahlížení do dokumentace:

 

Uživatel (popř. jeho zákonný zástupce) je informován o možnosti nahlížet do svého spisu a o možnosti požádat o kopie dokumentů, které jeho spis obsahuje.  Jiná osoba než uživatel  služeb nebo jeho zákonný zástupce může do dokumentace nahlédnout pouze v případě, že ji k tomu uživatel písemně pověří nebo pokud nám uživatel odlehčovacích služeb sdělí tuto osobu při osobním jednání, v tomto případě je toto uživatelovo vyjádření založeno do jeho spisu.

 

Všechny údaje jsou shromažďovány v písemné formě a všichni pracovníci (viz níže) kompetentní k manipulaci s dokumenty obsahujícími osobní údaje uživatelů jsou vázáni mlčenlivostí (viz. vnitřní pravidla č.9 Personální  zajištění pečovatelské služby) o všech osobních a citlivých údajích týkajících se jednotlivých uživatelů.

 

Zaměstnanci kompetentní k nahlížení do spisu uživatele:

 

-         sociální pracovník

-         pracovník v sociálních službách, který je klíčovým pracovníkem

 

            Dalším zaměstnancům může zaměstnanec kompetentní k nahlížení do spisu uživatele zpřístupnit část spisu, která byla těmito zaměstnanci zpracována (pracovníkovi v sociálních službách - plány, záznamy péče služeb – např. pro potřeby opravy) a dále části spisu, se kterými se musí daný pracovník seznámit nebo s nimi pracovat v rámci poskytování služeb uživateli – např. individuální plán uživatele.

 

c.    Uložení dokumentace:

 

            Osobní spisy uživatelů pečovatelské služby jsou uloženy v uzamykatelné skříni, aby bylo zabráněno jejich případnému zneužití. Osobní spisy jsou archivovány i po skončení poskytování služby.

 

d.   Archivace a skartace dokumentace

 

(Viz. příloha: Postup evidence a skartace dokumentace

 

Přílohy vnitřních směrnic č. 6:

-         Souhlas se zpracováním osobních údajů

-         Kontaktní osoby

-         Poukaz pečovatelských služeb

-         Záznam péče pečovatelských služeb

-         Postup evidence a skartace dokumentace

 


-         

7.   STÍŽnosti na kvalitu nebo způsob poskytování služeb

 

a.    Možnost podání stížnosti:

 

Uživatelé služeb si mohou stěžovat na kvalitu či způsob poskytování služeb, aniž by tím byli jakýmkoli způsobem ohroženi. Stížnosti jsou důležitou zpětnou vazbou o spokojenosti s poskytovanou službou a o tom, zda služba odpovídá potřebám uživatelů.  Je to důležitý zdroj informací o možnostech, jak službu rozvíjet, zlepšit, zkvalitnit.

b.   Postup podání stížností:

 

Uživatelé jsou seznámeni s možnostmi a postupem podání stížností již při sjednávání poskytování odlehčovacích služeb.

 

Uživatelé jsou srozumitelně informováni o:

-         možnostech stěžovat si na kvalitu nebo způsob poskytování služeb, možnosti stěžovat si na pracovníky poskytující služby.

-         formách podání stížnosti:

-         písemná na adresu poskytovatele

-         elektronická na adresu sociálního pracovníka nebo organizace

-         telefonická

-         ústní.

-         možnostech, na koho se se svou stížností obrátit:

-         sociálního pracovníka

-         na statutárního zástupce organizace v případě, že se stížnost týká osoby sociálního pracovníka.

-         osobě, která bude stížnost vyřizovat:

-         sociální pracovník

-         statutární zástupce organizace v případě, že se stížnost týká osoby sociálního pracovníka.

-         možnostech, jak mohou stížnost sdělit:

-         sami

-         prostřednictvím svého zástupce či rodinného příslušníka

-         prostřednictvím pracovníka, ke kterému mají důvěru

-         anonymně.

-         možnostech obrátit se v případě nespokojenosti na nadřízené orgány:

 

           

            O každé podané stížnosti je proveden záznam do formuláře Záznam stížnosti (viz příloha: Záznam stížnosti).

 

Pokud podává uživatel stížnost ústně nebo telefonicky, je tato stížnost vždy zapsána pracovníkem přijímajícím stížnost, přičemž se tento pracovník vyhýbá vlastním interpretacím a snaží se stížnost zaznamenat tak, aby záznam odpovídal tomu, co uživatel sdělil (zaznamenává konkrétní výroky uživatele).

 

c.    Evidence stížností:

 

U každé stížnosti je evidováno:

-         evidenční číslo stížnosti

-         jméno osoby, která přijala stížnost

-         údaj, kdo podává stížnost

-         forma podání stížnosti

-         datum přijetí stížnosti

-         předpokládané datum vyřízení stížnosti

-         forma informování stěžovatele o výsledku stížnosti

-         předmět stížnosti

 

Po vyřízení stížnosti jsou doplněny údaje:

-         datum vyřízení stížnosti

-         způsob vyřízení stížnosti

-         datum informování nebo odeslání informací stěžovateli

 

Písemné a elektronicky podané stížnosti se přikládají k formuláři Záznamu stížnosti v tištěné podobě. Stížnost, která byla vyřízena, je založena do složky Evidence stížností.

 

d.   Doba na vyřízení stížností:

 

Stížnosti jsou vyřizovány v co nejkratší lhůtě, nejdéle však do 28 kalendářních dní od přijetí stížnosti. Pokud nelze z objektivních důvodů stížnost vyřídit do 28 kalendářních dní, je o tom stěžovatel informován, a zároveň mu jsou sděleny důvody prodloužení lhůty pro vyřízení stížnosti.

 

 

e.    Řešení stížností:

 

 Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování služby jsou řešeny na pravidelných poradách pracovníků organizace, stejně tak veškeré požadavky, problémy a připomínky ze stran uživatelů. Předmět stížnosti a způsob jejího řešení je zaprotokolován do zápisu z porady, včetně termínu opatření k nápravě a jména zaměstnance, který za řešení odpovídá.

 

            Stěžovatel je informován o způsobu vyřízení stížnosti formou, kterou si sám určí. V případě anonymních stížností, kde není určena forma informování stěžovatele, je výsledek stížnosti publikován na webové prezentaci poskytovatele.

Obsahem vyřízení stížnosti je konstatování, zda je stížnost oprávněná, částečně oprávněná nebo neoprávněná. Pokud byla stížnost shledána jen částečně oprávněnou, je přesně uvedeno, v čem byla oprávněná a v čem nikoliv.

Součástí vyřízení stížnosti jsou adekvátní nápravná opatření, návrhy na řešení situace nebo dalšího postupu a případná omluva stěžovateli.

 

V případě nespokojenosti stěžovatele se způsobem vyřízení stížnosti je stěžovatel informován o možnosti obrátit se se stížností na nezávislé orgány:

 

Ústecký kraj

Odbor sociálních věcí
Velká Hradební 3118/48

400 02 Ústí nad Labem

Veřejný ochránce práv

Údolní 39

602 00 Brno

e-mail: podatelna@ochrance.cz

Tel: 542 542 888

 

 

 

 

Přílohy vnitřních směrnic č. 7:

-         Záznam stížnosti

 

 

8.  Návaznost poskytovanÝCH PEČOVATELSKÝCH služEb na další dostupné zdroje

 

a.    Návaznost poskytované pečovatelské služby na další dostupné zdroje:

 

V rámci poskytování pečovatelské služby podporujeme uživatele ve využívání běžně dostupných služeb i ve využívání dalších sociálních služeb. Způsob této podpory je individuální dle konkrétního uživatele, např. poradenství, které služby může uživatel využívat, doprovod, které umožní uživateli tyto služby využívat atp.

 

b.   Spolupráce:

 

Úzce spolupracujeme s MUDr Lubomír Hrabě praktický lékař , který poskytuje zdravotní služby

 

            V rámci spolupráce s dalšími organizacemi se účastníme koordinačních skupin komunitního plánování v místech poskytování služeb.

 

            Využíváme také nabídku veřejných služeb, které jsou pro naše uživatele využitelné a dostupné, a které jim mohou pomoci naplňovat jejich osobní cíle. Uživatelé jsou individuálně informováni o nabídce veřejných služeb dostupných v okolí a v případě zájmu a potřeby pomůžeme uživatelům tyto služby využívat

 

            V případě zájmu uživatelů také spolupracujeme také s rodinami uživatelů a dalšími blízkými osobami, abychom tak podporovali jejich přirozenou vztahovou síť. Aktivně podporujeme vztahy uživatele s jeho blízkými osobami, vstřícně jednáme s osobami, které uživatel označil, a spolupracujeme s nimi při naplňování osobních cílů uživatele.

 

9.    PERSONÁLNÍ A ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

 

a.    Personální a organizační struktura služeb

 

Organizace má stanovenu strukturu, počet pracovních míst a povinnosti a oprávnění zaměstnanců organizační struktury  Personální zajištění pečovatelské služby, Náplň práce -  Sociální pracovník, Náplň práce -  Pracovník v sociálních službách)

 

b.   Kvalifikační požadavky, osobnostní předpoklady:

 

Pracovní pozice: Sociální pracovník

 

Kvalifikační požadavky:

-         způsobilost k právním úkonům,

-         bezúhonnost (výpis z rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce)

-         zdravotní způsobilost (zjišťuje lékař závodní preventivné péče)

-         řidičský průkaz skupiny „B“

-         odborná způsobilost dle zákona č. 108/2006 Sb

 

 

Osobnostní předpoklady a další požadavky, které musí pracovník splňovat:

-         kladný vztah k poskytování sociálních služeb stanoveným cílovým skupinám

-         zodpovědnost

-         samostatnost

-         komunikační dovednosti

-         ochotu k celoživotnímu vzdělávání

-         znalost práce na PC

 

Pracovní pozice: Pracovník v sociálních službách

 

Kvalifikační požadavky:

-         způsobilost k právním úkonům,

-         bezúhonnost (výpis z rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce)

-         zdravotní způsobilost (zjišťuje lékař závodní preventivné péče)

-         řidičský průkaz skupiny „B“(lze udělit výjimku dle rozhodnutí soc. pracovníka)

-         odborná způsobilost dle zákona č. 108/2006 Sb

 

 

Osobnostní předpoklady a další požadavky, které musí pracovník splňovat:

-         kladný vztah k poskytování sociálních služeb stanoveným cílovým skupinám

-         zodpovědnost

-         komunikační dovednosti

 

 

c.    Pravidla pro zaškolování zaměstnanců:

 

 

Postup pro příjem pracovníků:

-         Na pracovní pozici jsou specifikovány kvalifikační požadavky a osobnostní předpoklady.

-         V případě, že na pracovní místo není přeřazen pracovník z jiné pozice, je vypsáno výběrové řízení. Výběrové řízení je 2. kolové.

-         Inzerát o výběrovém řízení je uveřejněn na místně příslušném Úřadu práce a portálech nabízejících volná pracovní místa.

-         Pověřený pracovník uchovává do stanoveného termínu podklady uchazečů na pracovní místo.

-         Pověřený pracovník provede prvotní výběr uchazečů, kteří splňují podmínky odborné způsobilosti na pracovní pozici.

-         V rámci 1. kola výběrového řízení provede sociální pracovník ve spolupráci s vedením organizace a dle potřeby dalšími pracovníky výběr uchazečů pro 2. kolo výběrového řízení. Hodnotí se především splnění kvalifikačních požadavků, osobnostní předpoklady, dovednosti a zkušenosti uchazečů na pracovní místo.

-         Vybraní uchazeči jsou pozváni ke 2. kolu výběrového řízení, které probíhá formou osobního pohovoru v určeném termínu.

-         Osobní pohovor se uskutečňuje za účasti sociálního pracovníka a případně dalších osob dle potřeby. Uchazeč je seznámen se základními informacemi o organizaci, nabízeném pracovním místě, konkrétní náplni práce, pracovních podmínkách a dalších důležitých skutečnostech. V průběhu pohovoru jsou zjišťovány informace k posouzení:

-         osobnostních předpokladů uchazeče na pracovní místo

-         kvalifikace a odborných znalostí

-         motivace

-         dosavadních pracovních zkušeností

-         výše finančních požadavků

-         pracovních plánů uchazeče do následujících let

-         Zástupci organizace se po ukončení 2. kola rozhodnou, zda některý z uchazečů splňuje požadavky na pracovní místo a bude osloven s nabídkou pracovního uplatnění v organizaci.

-         V případě, že není vybrán žádný uchazeč, je domluven další postup (např. opakování výběrového řízení).

 

d.   Vnitřní pravidla pro zaškolování pracovníků:

 

 

Postup pro přijetí pracovníka

 

Před nástupem do zaměstnání doručí uchazeč do sídla organizace:

-         kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

-         vyjádření závodního lékaře

-         výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce

-         kopii velkého technického průkazu automobilu (dle potřeby)

-         vyplněný osobní dotazník

 

Při nástupu do zaměstnání obdrží pracovník:

-         pracovní smlouvu

-         popis pracovní činnosti

-         platový výměr

 

 

Postup zaškolování pracovníka:

-         pracovník se proškolen v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v oblasti požární ochrany I. stupně

-         pracovník je seznámen s vnitřními pravidly a řády organizace, vnitřními pravidly poskytování služeb a jsou mu předány v tištěné, případně elektronické podobě

-         pracovník je seznámen s postupy práce používanými v organizaci a při poskytování a evidenci sociálních služeb

-          v případě potřeby převezme vybavení pro pracovní činnost (automobil, telefon atp.) a podepíše předávací protokol

 

Pracovník je školen v průběhu prvního měsíce nástupu do zaměstnání a prochází zkušebním obdobím v délce 3 měsíců, v němž jsou ověřovány jeho předpoklady pro výkon práce a perspektivu jeho pracovního uplatnění v organizaci.

Nový pracovník na pozici sociálního pracovníka je zaškolován sociálním pracovníkem pracoviště. V případě, že to není  možně, je zaškolován sociálním pracovníkem z jiného pracoviště v rámci organizace.

Pracovník na pozici pracovník v sociálních službách je zaškolován sociálním pracovníkem pracoviště.

 

 

e.    Vnitřní pravidla působení osob, které nejsou v pracovně právním vztahu

 

V organizaci nevykonávají činnost osoby, které nejsou v pracovně právním vztahu s organizací.

 

 

Přílohy vnitřních směrnic č. 9:

-         Organizační struktura

-         Organizační struktury pracoviště

-         Personální zajištění pečovatelské služby

-         Náplň práce - Sociální pracovník

-         Náplň práce -  Pracovník v sociálních službách

 

10.                   Profesní rozvoj zaměstnanců

 

a.    Pravidelné hodnocení zaměstnanců:

 

V rámci služby se provádí pravidelné hodnocení zaměstnanců, které obsahuje hodnocení pracovní činnosti zaměstnanců, stanovení osobních profesních cílů a dalších možností rozvoje v rámci pracovní pozice.

Stanovené metody hodnocení:

Sebehodnocení zaměstnance  - každý zaměstnanec vyplní 1x ročně sebehodnotící formulář, ve kterém vyznačí své hodnocení ve stanovených oblastech.

Hodnocení zaměstnance - toto hodnocení probíhá 1x ročně a provádí ho nadřízený pracovník nebo určený statutární zástupce organizace.

Obě hodnocení jsou následně vyhodnocována při společném setkání zaměstnance a nadřízeného pracovníka a slouží zároveň jako podklad k stanovení osobních cílů a dalších možností rozvoje v rámci pracovní pozice.

 (viz příloha: Hodnocení zaměstnance - SP, Hodnocení zaměstnance - PSS, Sebehodnocení zaměstnance - SP, Sebehodnocení zaměstnance - PSS).

Dále probíhá v průběhu roku ústní hodnocení zaměstnanců přímým nadřízeným pracovníkem při každé poradě zařízení nebo organizace – nadřízený pracovník se vyjadřuje ke kvalitě odváděné práce, plnění zadaných pracovních úkolů, spolupráci s dalšími pracovníky apod. Toto hodnocení se zaměřuje také na pozitivní hodnocení a povzbuzení pracovníků.

 

b.   Další vzdělávání zaměstnanců:

 

Základem systému vzdělávání zaměstnanců v organizaci je určení individuálních vzdělávacích potřeb zaměstnanců Při určování individuálních vzdělávacích potřeb se vychází ze zpracovaného seznamu vzdělávacích potřeb (viz příloha: Seznam vzdělávacích potřeb SP, Seznam vzdělávacích potřeb PSS), který si sestavuje každý zaměstnanec.
Dále si pracovník vyplní úvodní část individuálního vzdělávacího plánu (viz příloha: Individuální vzdělávací plán), který zahrnuje jeho dosavadní kvalifikaci, dovednosti, zkušenosti a požadavky zaměstnavatele výkon pracovní pozice.

Zaměstnanec sestaví konkrétní vzdělávací plán na dané období na základě:

-         seznamu vzdělávacích potřeb pracovníka

-         rozdílu mezi kvalifikací, dovednostmi pracovníka a požadavky na výkon pracovní pozice

-         požadavků zaměstnavatele na další vzdělávání pracovníka

-         finančních a dalších možnostech zaměstnavatele.

 
Formami dalšího vzdělávání zaměstnanců jsou:

 

a) účast v akreditovaných kurzech

b) odborné stáže u registrovaných poskytovatelů sociálních služeb

c) účast na školicích akcích.

 

           

 

 

 

Pracovník je povinen při svém vzdělávání dodržovat zákonné požadavky na další vzdělávání podle § 111 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Základní požadavky a podmínky dalšího vzdělávání jsou:

-         minimální rozsah dalšího vzdělávání ve výši 24 hodin ročně

-         odbornou stáž nelze absolvovat u poskytovatele sociální služby, se kterým je stážista v pracovně právním vztahu

-         do 24 hodin povinného dalšího vzdělávání je možné započítat maximálně 8 hodin odborných stáží

-         do 24 hodin povinného dalšího vzdělávání je možné započítat maximálně 8 hodin školících akcí.

-         témata školící akce musí přímo souviset s poskytováním sociální služby

 

 

 

c.    Výměna informací mezi zaměstnanci

 

Organizace vytváří podmínky pro pravidelnou komunikaci mezi pracovníky tak, aby pracovníci měli dostatečné informace ke kvalitnímu poskytování služeb uživatelům.

K předávání informací dochází formou:

-         ústně

-         telefonicky

-         elektronickou poštou


Důležitou způsobem předávání informací jsou pravidelné porady pracovníků. Porady v rámci pracoviště vede sociální pracovník v četnosti nejméně 1x měsíčně. Dále se uskutečňují porady pracovníků s vedením organizace. Porada se koná 1x měsíčně, obvykle poslední úterý v daném měsíci. Pověřený pracovník vypracuje zápis z porady o účasti a obsahovaném tématu. Zápis z porady následně obdrží všichni pracovníci elektronickou poštou.

Obsah porad:

-         informace o poskytovaných službách a statistiky služeb

-         informace o projektech a projektovém řízení

-         kontrola úkolů z minulé porady

-         stanovení nových úkolů pro jednotlivé pracovníky

-         předávání informací od nadřízených k podřízeným a opačně

-         projednávání a řešení problémových situací a stížností, které se v souvislosti s poskytováním služeb vyskytly

-         legislativní a jiné novinky

-         další informace dle potřeby

 

 

Účast na poradách

Účast na poradách je pro pracovníky povinná. Z porad jsou omluveni pracovníci z  důvodu:

-         nemoci

-         čerpání řádné dovolené

-         v případě, že je pracovník na služební cestě.

V ostatních případech, kdy se pracovník nemůže porady zúčastnit, požádá o uvolnění z porady přímého nadřízeného, kterému sdělí důvody, pro které se porady nemůže zúčastnit.

 

d.    Finanční a morální oceňování zaměstnanců

Organizace provádí finanční oceňování zaměstnanců ve formě:

- odměny za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního

úkolu,

- výkonnostní odměny za dané období (např. roční, pololetní atp.) dle kvality a množství odvedené práce zaměstnance a finančních možností organizace.

Organizace provádí morální oceňování zaměstnanců ve formě:

- ústní pochvaly zaměstnance v rámci porady zaměstnanců.

e.    Supervize:

 

Organizace zajišťuje pro pracovníky v přímé péči s uživateli podporu nezávislého kvalifikovaného odborníka formou supervize. Forma a rozsah supervize jsou určeny na základě potřeb a přání pracovníků.

 

Přílohy vnitřních směrnic č. 10:

-         Hodnocení zaměstnance - SP

-         Hodnocení zaměstnance - PSS

-         Sebehodnocení zaměstnance - SP

-         Sebehodnocení zaměstnance - PSS

-         Seznam vzdělávacích potřeb - SP

-         Seznam vzdělávacích potřeb - PSS

-         Individuální vzdělávací plán - SP

-         Individuální vzdělávací plán - PSS

 

 

11.                     Místní a časová dostupnost poskytovanÝch služeb

 

a.    Místní a časová dostupnost poskytovaných služeb: služby jsou poskytovány v terénní formě.

 

Časová dostupnost terénní formy služby:


Základní provozní doba:
Pondělí          7.00 – 15.30

Úterý             7.00 – 15.30

Středa            7.00 – 15.30

Čtvrtek          7.00 – 15.30

Pátek              7.00 – 15.30


Služba je poskytována výhradně v tento čas

 

b.   Kontaktní pracoviště

Obec Straškov

Obecní úřad Straškov čp. 2

 

c.    Dostupnost kontaktních pracovišť


Pracoviště se nachází v centru obce  a jsou dostupná pěšky.  Vzhledem k terénní formě poskytování služby mohou uživatelé s omezenou pohyblivostí využít možnost kontaktu s pracovníkem organizace v místě bydliště nebo telefonicky dle potřeby.

 

 

 

 

 

 

12.                    INFORMOVANOST O POSKYTOVANÝCH služBÁCH

 

 

Organizace má zpracován soubor informací o poskytované sociální službě, a to ve formě srozumitelné okruhu osob, kterým je služba určena (viz vnitřní pravidla č. 3 Jednání se zájemcem o služby)

 

Organizace zpřístupňuje veřejnosti informace o poslání, cílech, principech cílové skupině uživatelů služeb a další potřebné informace pro zájemce o služby i širokou veřejnost.

 

Informace o poskytovaných službách jsou přístupny uživatelům a zájemcům o služby v různých podobách:

 

-         Webové stránky

-         Místní média – např. prezentace v místním tisku

-         Katalogy sociálních služeb v tištěné a elektronické podobě (Katalog sociálních služeb města Ústí nad Labem,  Katalog sociálních služeb Ústeckého kraje)

-         Organizace umisťuje propagační materiály na vhodná místa  odbory sociálních věcí, zdravotnická zařízení atp.)

 

            Informační materiály jsme připraveni upravit pro potřeby konkrétního uživatele či zájemce o služby – např. zvětšení písma apod.

 

13.                    Prostředí a podmínky

 

a.    Prostředí a podmínky pro poskytování pečovatelských  služeb

 

Prostředí a podmínky pro poskytování  služeb odpovídají potřebám uživatelů služeb. Organizace při poskytování  služeb dodržuje všechny zákonné podmínky a normy ve vztahu k předmětu její činnosti (viz. příloha: BOZP a PO, Požární poplachová směrnice).

 

            Pracovníci organizace poskytují služby zejména v domácnostech uživatelů pečovatelských  služeb, v případě potřeby jsou služby poskytovány i mimo uživatelův domov (např. na úřadech, zdravotnických zařízeních apod.). Při poskytování  služeb dodržujeme pravidla na ochranu práv uživatelů (viz. vnitřní pravidla č.2 Ochrana práv uživatelů).

 

            Pracovníci organizace mají možnost využívat technické a materiální vybavení včetně ochranných pomůcek, které slouží ke zlepšení kvality a bezpečnosti práce.

 

Přílohy vnitřních pravidel č.13:

-         BOZP a PO

-         Požární poplachová směrnice

 

 

 

14.                    Nouzové a havarijní situace

 

a.    Nouzové a havarijní situace

 

Na všech kontaktních pracovištích jsou k dispozici požární a poplachové směrnice, zaměstnanci jsou poučeni o bezpečnosti práce (viz příloha vnitřních pravidel č. 13 Prostředí a podmínky, příloha BOZP a PO, Požární poplachová směrnice).

           

            Organizace i pracovníci jsou připraveni na řešení nouzových a havarijních situací.

 

b.   Záznam o nouzové a havarijní situaci

 

Každá nouzová a havarijní situace je pracovníkem, který je jí přítomen, zapsána. Tento zápis je posléze založen do složky Nouzové a havarijní situace.

 

Zápis obsahuje:

-         jméno a příjmení uživatele

-         datum, místo a čas havarijní či nouzové situace

-         jméno a příjmení pracovníka, provádějícího zápis

-         popis situace

-         řešení situace

-         datum a podpis pracovníka

 

(viz příloha: Zápis o nouzové a havarijní situaci)

c.    Pravidla pro řešení nouzových a havarijních situací:

 

Pro zabezpečení nejúčinnějšího a nejrychlejšího řešení nouzových a havarijních situací jsou stanoveny pravidla pro řešení těchto situací, podle kterých postupují všichni pracovníci organizace.

Pracovníci byli seznámeni s postupy řešení nouzových a havarijních situací a dodržují je v praxi (viz příloha Seznámení pracovníků s nouzovými a havarijními situacemi)

 

1.       Zdravotní indispozice nebo náhlé zhoršení zdravotního stavu uživatele služeb

-         pracovník zavolá na telefonní číslo 112 nebo 155 a současně poskytne první pomoc

-         vyčká do příjezdu záchranné služby

-         pracovník neprodleně kontaktuje rodinné příslušníky nebo jiné kontaktní osoby uživatele

-         vyrozumí o situaci nadřízeného pracovníka

 

2.      Úraz uživatele služeb

-         pracovník poskytne uživateli první pomoc

-         pracovník zhodnotí vážnost úrazu dle charakteru úrazu, vzniklého zranění a případně vyjádření samotného uživatele

-         v případně závažného nebo potencionálně závažného úrazu (např. úder do hlavy) přivolá pracovník záchrannou službu

-         vyčká do příjezdu záchranné služby

-         pracovník neprodleně kontaktuje rodinné příslušníky nebo jiné kontaktní osoby uživatele

-         v případě, že úraz není vážný, se domluví s uživatelem na dalším postupu (další ošetření úrazu, návštěva lékaře, sledování změn u úrazu atp.)

-         dále vyrozumí o situaci nadřízeného pracovníka

 

 

3.      Nalezení mrtvého uživatele

-         pracovník zavolá na telefonní číslo 112 nebo 155

-         pracovník neprodleně kontaktuje rodinné příslušníky nebo jiné kontaktní osoby uživatele

-         vyrozumí o situaci nadřízeného pracovníka

-          

4.      Napadení pracovníka uživatelem (verbální, fyzické)

-         pracovník vyzve uživatele, aby neprodleně zanechal tohoto jednání, nebo bude poskytování služby ukončeno

-         pokud uživatel nezanechá jednání, pak pracovník opustí místo poskytování služby

-         v případě fyzického napadení má pracovník právo na přiměřenou obranu a přivolá co nejdříve městskou nebo státní policii

-         pokud uživatelův stav vyžaduje ošetření či hospitalizaci, aby nedošlo k poškození jeho zdraví či zdraví jiných osob, přivolá pracovník lékařskou pomoc, případně policii

 

5.      Uživatel je pod vlivem návykových látek (alkohol, drogy aj.)

-         pokud uživatelův stav vyžaduje ošetření či hospitalizaci, aby nedošlo k poškození jeho zdraví, přivolá pracovník lékařskou pomoc

-         v případě, že uživatelův stav objektivně brání poskytnutí služeb, vysvětlí pracovník uživateli, proč nemůže poskytnout služby, a pokusí se navrhnout jiný termín pro poskytnutí služeb

-         vyrozumí o situaci nadřízeného pracovníka 

 

6.      Situace, kdy uživatel i přes domluvenou schůzku neotevírá

-         pracovník opakovaně zkouší všechny možnosti kontaktu s uživatelem (zvonění, bouchání na dveře, okno, volání na mobilní telefon uživatele atp.)

-         zavolá rodinnému příslušníkovi uživatele či jiné kontaktní osobě

-         pokusí se zjistit další informace např. od sousedů

-         v případě, že další osoby potvrdí, že uživatel by se měl nacházet doma, domluví se s rodinnými příslušníky či blízkými osobami na dalším postupu (vyčkání, přivolání Policie ČR k otevření bytu)

-         v případě přivolání Policie ČR postupuje podle jejich pokynů

-         vyrozumí o situaci nadřízeného pracovníka 

 

 

7.      Otevření bytu za nepřítomnosti uživatele

-         pokud pracovník po odemčení bytu zjistí, že uživatel není přítomen, okamžitě byt uzamkne, o situaci provede záznam a informuje nadřízeného pracovníka

-         pokud uživatel požádá, aby pracovník navštívil jeho byt za jeho nepřítomnosti (např. aby mu vyzvedl věci při hospitalizaci v nemocnici apod.), provede pracovník o návštěvě bytu uživatele za jeho nepřítomnosti zápis a vždy za přítomnosti, navštíví byt uživatele za účasti svědka (např. sociálního pracovníka).

 

 

 

8.     Situace, kdy je cítit plyn

-         pracovník ověří v bytě či domě své podezření, upozorní na tuto skutečnost uživatele služeb a sousedy, vypne spotřebiče a uzávěr plynu

-         telefonicky kontaktuje telefonní číslo 112

-         pokud je to možné, zařídí evakuaci uživatele či dalších osob a dbá pokynů zasahujících odborníků

-         pracovník informuje o nastalé situaci nadřízeného pracovníka

 

9.      Požár

-         pokud je to možné, pokusí se pracovník nejprve požár uhasit vlastními silami

-         pokud to nelze, přivolá hasiče a evakuuje uživatele služeb, případně další osoby do bezpečí

-         pracovník informuje o nastalé situaci nadřízeného pracovníka

 

10.  Havarijní situace - výpadek elektřiny, vody, tepla, únik vody, porucha elektrického spotřebiče

-         pracovník provede dle možností akutní opatření (uzavře přívod vody, odpojí elektrický spotřebič od přívodu elektrického proudu, uzavře přívod elektrického proudu )

-         pracovník posoudí vážnost nastalé situace vzhledem k:

-       možnosti ohrožení zdraví či majetku

-       možnosti poskytování sociálních služeb v dané situaci

-         v případě potřeby přivolá odbornou pomoc (kontaktní čísla dodavatelských společností, údržbář objektu)

-         domluví se s uživatelem na dalším postupu poskytování služeb

 

 

11.   Úraz pracovníka při výkonu práce

-         pracovník je povinen neprodleně vyhledat lékařské ošetření

-         pracovník informuje o nastalé situaci nadřízeného pracovníka

-         pracovník vyplní formulář Záznam pracovního úrazu

 

12.  Poškození majetku uživatele

-         pokud dojde při poskytování služeb v uživatelově domácnosti k poškození majetku uživatele, sepíše pracovník o této situaci záznam, který uživatel podepíše

-         pracovník je odpovědný za škodu, ke které v domácnosti uživatele dojde pracovníkovým zaviněním

 

13.  Podezření, že by v domácnosti uživatele služeb mohlo docházet k domácímu násilí či jiné formě zneužívání

-         pracovník vyrozumí o situaci sociálního pracovníka

-         sociální pracovník navštíví uživatele služeb a provede šetření, pokud po této návštěvě podezření trvá, oznámí podezření na spáchání trestného činu na policii, kontaktuje příslušný odbor sociálních věcí

 

14.  Autohavárie

-         v případě zranění účastníka nehody poskytne první pomoc a přivolá záchrannou službu

-         pracovník zavolá Policii ČR a vyčká vyšetření nehody

-         pracovník informuje o nastalé situaci nadřízeného pracovníka  

-         pracovník dle potřeby zavolá uživatelům služeb, kterým není schopen poskytnout službu

 

15.  Nedostatek pracovníků poskytující služby

-         v případě akutního nedostatku pracovníků na daném pracovišti je:

-         krátkodobě omezeno poskytování vybraných služeb uživatelům (např. omezení provozní doby)

-          uživatelé jsou o této skutečnosti informováni telefonicky, při osobním kontaktu pracovníků s uživateli nebo formou elektronické pošty.

-         uživatelům je v případě potřeby doporučováno využít služby jiného poskytovatele sociálních služeb.

 

 

Pracovník je povinen vždy provést zápis o nouzové a havarijní situaci neprodleně, až to situace dovolí.

 

Přílohy vnitřních pravidel č. 14:

-         Zápis o nouzové a havarijní situace

-         Seznámení pracovníků s nouzovými a havarijními situacemi

 

 

15.                    Zvyšování kvality PEČOVATELSKÉ službY

 

a.    Základní opatření pro zajištění kvality služeb

 

1.       Vnitřní pravidla služby

Základními dokumenty pro zajištění kvality poskytovaných služeb jsou vnitřní pravidla služby (viz: Vnitřní pravidla služby Pečovatelská služba ) a veškeré přílohy k dokumentu. S vnitřními pravidly jsou seznámeni všichni zaměstnanci poskytující sociální služby a jsou pro ně závazné při poskytování služeb uživatelům.

 

2.      Kontrola a hodnocení služby

Vedení organizace v rámci porad nebo mimořádných setkání provádí kontrolu a hodnocení, zda je poskytování služby v souladu s definovaným posláním, cíli a zásadami poskytování služeb.

 

 

b.   Zjišťování spokojenosti se službou


Důležitým zdrojem zjišťování spokojenosti se službou jsou podněty a připomínky uživatele služby v průběhu poskytování služby. Pracovník přijímá všechny podněty a připomínky uživatele a snaží se je aktivně využít ke zlepšení kvality poskytovaných služeb, buď ve formě aktuálního opatření, nebo zavedení změn v poskytování služeb. Hodnocení spokojenosti služeb je součástí porad v rámci pracoviště nebo porad vedení organizace.

            Je uskutečňováno pravidelné zjišťování spokojenosti uživatelů se službami.
Hodnocení uživatelů služby:

-         průběžné

-         po ukončení poskytování služeb

 

 Hodnocení probíhá ve formě slovního hodnocení nebo vyplněním dotazníku (viz příloha č. 14: Hodnocení služby). Pracovník vysvětlí význam hodnocení pro zvyšování kvality služeb a požádá ho o slovní hodnocení nebo vyplnění dotazníku. Slovní hodnocení je zaznamenáno do dotazníku. Vyplněný dotazník uživatel podepíše a je uložen do jeho složky.

c.    Zvyšování kvality poskytovaných služeb

 

Vedení organizace dbá na to, aby se kvalita poskytovaných služeb zvyšovala. Do hodnocení kvality služeb zapojuje pracovníky organizace a další zainteresované osoby.

 

1.       Hodnocení pracovníků

 Pracovníci služby hodnotí kvalitu poskytování služby při poradách pracoviště nebo poradách s vedením organizace. Mají právo podávat návrhy na opatření na zvýšení kvality poskytovaných služeb.

 

2.      Hodnocení externí

Do externího hodnocení služby je zahrnuto hodnocení:

-         praktikantů a stážistů v organizaci

-         supervizora nebo jiného odborníka

-         osob blízkých uživatelům služeb

-         hodnocení se strany orgánů státní správy nebo místní samosprávy

 

           

d.   Stížnosti na kvalitu poskytovaných služeb

 

Stížnosti na kvalitu služby jsou vnímány jako podnět ke zvyšování kvality poskytovaných služeb. (Viz vnitřní pravidla č. 7 Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování služeb).