OBECNÍ STRÁŽ A POŘÁDEK V OBCI


Od 1. května 2016 bude provádět v obci výkon strážní služby společnost SECURITOR s.r.o. Mělník
a to na základě uzavřené smlouvy o poskytování služeb ostrahy.

Službou ostrahy se rozumí zejména:
- zajištění bezpečnosti majetku a osob v objektech ve vlastnictví obce
- aktuální dokumentace škod a spolupráce s PČR při objasňování trestné činnosti
- aktuální dokumentace škod a spolupráce s Obecním úřadem Straškov - Vodochody při objasňování přestupků
v katastru obce
- kontrola výskytu černých skládek v obci
- kontrola výskytu volně pobíhajících psů v obci
- kontrola obecního sběrného dvora mimo jeho provozní dobu
- kontrola výskytu vandalismu v obci zejména ničení obecního majetku, veřejné zeleně apod.

Strážníci jsou viditelně označeni na oděvu nápisem "obecní stráž" a disponují pověřením obce, kterým se mohou prokázat.
V případě nutnosti je možné při zjištění vandalismu, nepořádku, nebo hrozícího nebezpečí volat i tuto obecní stráž na tel: 734 254 264, nebo zdarma na 800 456 789.

Možnost hlídání objektů o dovolené v případě nepřítomnosti, Váš objekt pohlídá Securitor po tel. domluvě