Obecní úřad děkuje touto formou

p. Miloslavě Krausové

za práci v místní knihovně, kterou vede neuvěřitelných 25 let.

Opravdu velké poděkování za nekonečnou řadu čtenářů a vykonaný obrovský kus dobrovolné práce, který nelze snad ani pochopit.

Za celou obec

Jan Bartoň
starosta