Nabídka a ceník pečovatelských úkonů

 

1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

40 ,- Kč/30 minut

pomoc a podpora při podávání jídla a pití

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek

pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru

pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

 

2. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

40,-Kč/30 minut

pomoc při úkonech osobní hygieny

pomoc při základní péči o vlasy a nehty

pomoc při použití WC

 

3. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

40- Kč/30 minut

pomoc při přípravě jídla a pití

příprava a podání jídla a pití

zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování

dovoz nebo donáška oběda

                                                                                                                               15 Kč/úkon
 

4. Pomoc při zajištění chodu domácnosti

40- Kč/30 minut

běžný úklid a údržba domácnosti

údržba domácích spotřebičů

pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezonního úklidu, úklidu po malování

50Kč /30 min

 
 

běžné nákupy a pochůzky

velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti

praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy

100 Kč/ 1 pračka /3 kg

praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy

100 Kč /3 kg

 

5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

40,- Kč/30 minut

doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět

doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na úřady

veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět

 

ceny se účtují za skutečně odebranou péči po minutách

 

Zprostředkované služby:

Dle ceníku

dodavatele

Manikúra, pedikúra, holení, zástřih vlasů, kosmetika

 
 
 

aktualizace ceniku dne