V roce 1999 byly zahájeny práce na řešení znaku a praporu obce. Oba návrhy zpracoval pan Václav Novák z Prahy a dále dopisem z 11.8.1999 byl Parlament požádán o schválení návrhů. 

Návrh znaku a praporu obce: 

Na polceném štítě je v jeho pravé části Svatováclavská orlice evokující nejen uvedenou nejstarší dochovanou památku obce /kostel sv. Václava ze 13. století/, ale i historický kontext celé Podřipské kulturní krajiny. 
Levá část svým pojetím akcentuje zemědělský charakter oblasti /zlatá a zelená/ s modrým symbolem vody. Znak polcením napovídá spojení dvou obcí a zároveň nese symboly platné pro obě obce. 

Z podobné filozofie vychází také obecní prapor. Tři vodorovné pruhy v barvách modré, zlaté a zelené vypovídají o zemědělském charakteru kraje a zároveň korespondují s barevným řešením znaku. 

6. prosince 1999 předal předseda Poslanecké sněmovny Václav Klaus obci schválené návrhy znaku i praporu /viz přiložené udělení znaku a praporu ze dne 6.prosince 1999/. Dekret o udělení uvádíme v kopii originálu. 
Obecní symboly posvětil v kostele sv. Václava ve Straškově biskup Jiří Paďour za účasti p. faráře Bradny a Szaba. 

Na základě udělených znaků k výročí Milénia byla zpracována a vydána medaile. 
Provedení je v mědi, cínu a mosazi. Je možné též objednat pozlacenou stříbrnou medaili s certifikátem, případně trojkombinaci provedení. 
Heraldické vyjádření obce přispěje bezpochyby ke vztahu všech našich občanů ke své obci. 
I toto byl jeden z důvodů, proč byly obecní symboly navrženy a po projednání schváleny. 

Tyto symboly obce Straškov-Vodochody, které smějí napříště používat zvolené orgány obce schválila Poslanecká sněmovna České republiky a do rukou našeho starosty osobně předal předseda pan Václav Klaus. 
Zpráva prošla hromadnými sdělovacími prostředky a tak se i jméno naší obce přiblížilo veřejnosti. 
Znak i prapor je velmi hezký, symboly vyjadřují historii i současnost obce a je jen třeba, abychom je přijali my - občané - za své.