Vedení obce     

  

Ondřej Švec  uvolněný starosta obce   tel. 416 871 150, mobil 725 513 744
Hana Rýznarová  uvolněný místostarosta obce     tel. 416 871 285
Miroslava Kocourková        člen Rady obce  
Ing. Jana Kubrichtová  člen Rady obce   
Ing. Ivo Hyšman  člen Rady obce   

 

 

Finanční výbor

předseda – Vladislava Novotná

členové z řad občanů – Marie Procházková, Květuše Pospíšilová


Kontrolní výbor

předseda – Petr Mazourek

členové – Ing. Renata Forstová, Nataša Ponertová

 

Výbor pro kulturní a společenské záležitosti

předseda – Bc. Květa Krahulová 

členové   – Mgr. Jana Veselá, Dana Ponertová, Lenka Jersáková, Dana Baudisová

 

Výbor pro občanské záležitosti a životní prostředí

předseda – Petr Mrázek 

členové   – Michal Mihula, Mgr. Petra Kratochvílová