Vedení obce:

Starosta - Ondřej ŠVEC,           telef. 416 871 150, mobil 725 513 744 

Místostarosta - Jan BARTOŇ, telef. 416 871 285, mobil 602 643 794


Úsek rozpočtu, účetnictví, mzdové agendy, evidence obyvatel, bytového a místního hospodářství


Hana RÝZNAROVÁ, tel. 416 871 285

Rada obce:

Ondřej ŠVEC,  starosta
Jan BARTOŇ,    místostarosta
Miroslava KOCOURKOVÁ
Jana KUBRICHTOVÁ
Jiří DOŠEK


Zastupitelstvo obce:

Věra SVOBODOVÁ, Olga RŮŽIČKOVÁ, Jiří DOŠEK,  Jaroslav HAJNÝ,
Libor TUREK, Jana KUBRICHTOVÁ,Roman STANISLAV, Miroslava KOCOURKOVÁ, Jiří KLÍMA,
Jan BARTOŇ, Ondřej ŠVEC, Ivo HYŠMAN, Petr MRÁZEK, Petr MAZOUREK, Petra KRATOCHVÍLOVÁ


Kontrolní výbor:

Libor TUREK ,                předseda, člen zastupitelstva
Olga RŮŽIČKOVÁ,        člen zastupitelstva
Petr MAZOUREK,         člen zastupitelstva


Finanční výbor:

Roman STANISLAV,       předseda, člen zastupitelstva
Květuše POSPÍŠILOVÁ, z řad občanů
Marie PROCHÁZKOVÁ, z řad občanů


Sociální výbor:

Věra Svobodová, předseda, členka zastupitelstva
Dana Baudisová,
Lenka Jersáková,
Jarmila Svobodová,
Dana Ponertová,