CO DĚLAT S ODPADY, KTERÉ SE NEVEJDOU DO PYTLE?

 

Pokud je to možné, pokuste se zmenšit objem odpadu. Jestli to i přesto nejde, zavolejte na obecní úřad, popište, o jaký typ odpadu se jedná a nechte si poradit.                  

 

KAM PUTUJE NÁŠ VYTŘÍDĚNÝ ODPAD?

             Vámi vytříděné odpady putují na sběrné místo, odkud je odvážen svozovou společností ke zpracování a následné recyklaci.

 

JAKÉ JSOU NEJČASTĚJŠÍ CHYBY V TŘÍDĚNÍ?

 

            Nejčastějšími chybami v třídění jsou silně znečištěné obaly nebo dokonce naplněné zbytky potravin a nesešlápnutí PET láhví a dalších objemnějších odpadů.

 

JAKÉ JSOU EKONOMICKÉ PŘÍNOSY PRO OBEC?

 

            Obec s vyšší vytříděností získá i vyšší příjmy od organizace EKO-KOM, která přerozděluje finance od obalových společností. Dále lze dosáhnout úspor skrze snížení frekvence svozu směsného komunálního odpadu. Pokud budou odpady kvalitně vytříděny, lze s nimi v budoucnu i obchodovat, což by přineslo další vlnu příjmů.