CO JE CHYTRÁ EVIDENCE ODPADŮ ECONIT?

 

 

 

Jednoduchá chytrá evidence odpadů z domácností, díky níž obec ušetří za svoz komunálního odpadu. Takové systémy již úspěšně fungují ve více obcích v České republice (jako například v obci Prostřední Bečva, Trojanovice, Hlásná Třebáň atd.), a ty tak dosahují značné úspory na platbách za odpady.

Díky systému ECONIT, který používáme již od roku 2009 a do kterého se nám zapojilo až 90 % domácností, jsme zvýšili vytříděnost ze směsného komunálního odpadu až na 80 %, což nám i občanům přineslo zejména zajímavou finanční odměnu, a stali jsme se nejlépe třídící obcí Moravskoslezského kraje.” Uvedl starosta obce Trojanovice, která je jedním z dobrých příkladů. Naše obec nechce zahálet, a tak se přidala k těmto inovativním obcím.

Proč naše obec zvolila ECONIT?

 • Chceme zefektivnit systém nakládání s odpady v naší obci = snížit množství netříděného (komunálního) odpadu, a tak platit méně za skládkování,
 • zvýšit množství vytříděného odpadu, který můžeme dále finančně zpeněžit a investovat finance z vytříděných odpadů do rozvoje obce,
 • motivovat naše domácnosti, aby více třídily,
 • chceme přispět ke zlepšování životního prostředí a mít čistší okolí,
 • naše obec i domácnosti si budou moci kdykoliv online kontrolovat stav svých vytříděných odpadů.

 

JAK SE ZAPOJIT DO SYSTÉMU A JAK TO FUNGUJE V PRAXI?

 1. REGISTRACE: Na obecním úřadě zaregistrujete vaši domácnost ve dnech pondělí, úterý a středa mezi 8. a 17. hodinou. Dostanete přihlašovací jméno a heslo do systému přes webovou stránku www.chytreodpady.cz. Od teď si můžete kdykoliv a online kontrolovat stav svých vytříděných odpadů.
 2. PYTLE A KÓDY: Na obecním úřadě dostanete plastové pytle a etikety s kódy. Kódy budou obsahovat informace o druhu tříděného odpadu, objemu pytle a identifikaci domácnosti. Kdykoli vám pytle a etikety dojdou, můžete si přijít na obecní úřad vyzvednout nové.
 3. TŘÍDĚNÍ: Při třídění odpadu postupujete téměř stejně jako doposud. Vytříděné odpady však vhazujte do plastových pytlů, které jste dostali na obecním úřadě. POZOR: je nutné dbát na kvalitu třídění. To znamená, plasty a kartony sešlapávat.
 4. OZNAČENÍ KÓDEM: Každý vytříděný pytel označíte etiketou s kódem dle druhu tříděného odpadu.
 5. PŘEDÁNÍ A EVIDENCE: V den svozu vyndejte naplněné a označené pytle před dům. Řiďte se svozovým kalendářem. Pytle od vás budou odebrány a zaevidovány. Obecní zaměstnanec při přebírání každý pytel načte do systému pomocí speciální čtečky. Pytle budou svážené 1x za 14 dní dle harmonogramu svozu (viz. Harmonogram svozu tř. odpadu 2018)

 

 

 

3x PROČ SE ZAPOJIT?

 1. VAŠE POHODLÍ - Můžete třídit z pohodlí domova. Separovaný odpad bude v den svozu odvážen přímo od Vašeho domu.
 2. VAŠE ČISTŠÍ OKOLÍ – Budete mít čisté okolí domu i naší obce a přispějete tak ke zlepšování životního prostředí.
 3. NÁŠ SPOLEČNÝ ROZVOJ OBCE -  Díky úsporám plynoucí ze snížení množství směsného komunálního odpadu a ze zvýšení toho tříděného, můžeme investovat do rozvoje obce.