PLASTY

 

 • Pytel označte etiketou označenou PLAST.
 • Plasty a nápojové kartony vhazujte do pytle žluté barvy.

Co vhazujete do pytle: čiré a barevné fólie, tašky, sáčky, vědra a lahvičky od kosmetických a čistících přípravků, krabice od mléka, přepravky lahví, láhve od nápojů, sirupů, rostlinných olejů, obaly od sladkostí, kelímky od jogurtů a různé plastové nádobky a hračky, malé kusy polystyrenu, pohárky z automatů, jiné plastové nádobky, vodoinstalační a elektroinstalační trubky.

Co nevhazujete do pytle: hrubě znečištěné obaly a plasty (chemikáliemi, oleji, potravinami, barvami, zeminou), vícevrstvé obaly, podlahové krytiny, guma, molitan, stavební plasty, velké kusy polystyrenu.

Pozor: Nezapomeňte, co nejvíce zmenšit objem plastů - např. sešlápnutím PET lahví.

 • Po naplnění pytel zavažte a v den svozu postavte před dům.

 

PAPÍR

 

 • Pytel označte etiketou označenou PAPÍR.
 • Papír vhazujte do pytle modré barvy.

Co vhazujete do pytle: noviny, časopisy, sešity, dopisy, neznečištěné papírové ubrousky, kancelářský papír, papírové sáčky, lepenka, krabice z tvrdého papíru, karton, obálky, letáky, katalogy, telefonní seznamy, plakáty, pohlednice, pořadače, balicí a krepový papír, papírové obaly z potravin, obaly od léků, krabice od bot apod.

Co nevhazujete do pytle: umělohmotné obaly, vrstvené obaly, voskovaný papír, papír s hliníkovou fólií, obaly na mražené potraviny, krabičky od cigaret, kopírovací papír a jakýkoliv špinavý či mastný papír.

Pozor: Nezapomeňte, co nejvíce zmenšit objem papíru - např. sešlápnutím krabic.

 • Po naplnění pytel zavažte a v den svozu postavte před dům.

 

NÁPOJOVÉ KARTONY (TETRAPAKY)

 

 • Nápojové kartony vhazujte do pytle žluté barvy spolu s plasty.

Co vhazujete do pytle: vícevrstvé obaly od mléka, smetany a dalších mléčných výrobků, ovocných šťáv a džusů, vína.

Co nevhazujete do pytle: vícevrstvé obaly od kávy, kapesních polévek, pudinků, prášků do pečiva, moučkového cukru, koření, nanuků, kakaového prášku a pod.

Pozor: Nezapomeňte co nejvíce zmenšit objem tetrapaků - např. sešlápnutím obalů.

 

SKLO

 

Naše obec třídí sklo již mnoho let. V současnosti je v obci rozmístěno 5 kontejnerů na sklo, které se nachází na sběrných místech na tříděné odpady.

Co vhazujete do kontejneru: skleněné lahve, nádoby, obaly a předměty ze skla, sklenice, lahvičky od kosmetiky, střepy, okenní sklo, sklo z brýlí apod.

Co nevhazujete do kontejneru: znečištěné láhve/nádoby od oleje, barev a jiných nebezpečných či mastných látek.

 

ELEKTROODPADY

 

Elektroodpady lze odevzdat přímo na sběrné místo, které se nachází za úřadem u rybníka.

Co můžete přinést na sběrný dvůr: elektrické a elektronické přístroje a zařízení- televizory, rádia, počítačová, kancelářská a telekomunikační technika, videa, diskmany, digitální hodinky, gameboye, vařiče, ohřívače, kávovary, pračky, elektromotory, ruční elektrické nářadí, zářivky, baterky (vybité baterie, alkalické články, niklokadmiové akumulátory, baterie ze hodinek, autobaterie) a pod.

 

BIOODPADY

Třídění biologicky rozložitelných odpadů v naší obci probíhá formou sběru do hnědých nádob a v brzké době doplní systém sběru také forma domácího kompostování: tedy zahradní kompostéry.

Do zahradního kompostéru patří: květiny, tráva, listí, drobné větve, mladá plevel, piliny, hobliny, zbytky ovoce a zeleniny, slupky ze zeleniny a ovoce, kávové a čajové zbytky, vaječné skořápky, skořápky z ořechu, dřevní popel, vlasy, chlupy, trus býložravých zvířat, nebarvené a neparfumované papírové kapesníky a ubrousky, hnůj, siláž, výlisky ze hroznů a ovoce, posklizňové zbytky ze pěstování.

Do zahradního kompostéru nepatří: velké množství vařené stravy, zbytky z masa a masové výrobky, ryby, rybí výrobky, mléko a mléčné výrobky, zbytky z dřevotřísky, barevný papír, uhynulá zvířata, chemicky ošetřené zbytky zeleně, cigaretové nedopalky.

 

Objemné bioodpady jak velké kusy větví a dřeva můžete přinést na sběrné místo.

 

JEDLÉ OLEJE A TUKY

Pozor: Zbavit se jedlých olejů a tuků vypouštěním do kanalizace nebo odstraňováním na pozemcích je přestupkem. Můžete je bezplatně odevzdat obci nebo kterékoliv veřejné sběrně olejů.

Jak třídit jedlé oleje a tuky v domácnosti?

 • jedlé oleje a tuky jako například oleje z konzerv, zbytkový olej z přípravy jídel sbírejte do průhledných plastových nádob, které se dají uzavřít,
 • jedlé oleje a tuky je možné odložit na sběrném místě za obecním úřadem nebo v pravidelných svozech nebezpečných odpadů
 • v den sběru vyložte nádoby před dům,
 • obec zajistí jejich sběr, zhodnocení a zneškodnění sběrnou společností.

 

Jaký typ olejů se nesbírá: motorové oleje.

 

TEXTIL

V současnosti jsou v obci rozmístěny 2 kontejnery na textil, které se nacházejí na sběrných místech na tříděný odpad

Co vhazujete do kontejneru: obnošené šatstvo, oděvy, prádlo, textilie, ubrusy, utěrky, hadry, příze

Co nevhazujete do kontejneru: hrubě znečištěný textil (olejem, hlínou, barvou), koberce, kůže, obuv

 

NEBEZPEČNÝ ODPAD

 

Nebezpečné odpady lze odevzdat dvakrát ročně při svozu nebezpečných odpadů

 

PNEUMATIKY

 

Pneumatiky lze odevzdat přímo v autoservisech, které mají povinnost zpětného odběru, případně i na sběrném dvoře.

 

DROBNÝ STAVEBNÍ ODPAD (DSO)

 

Drobné stavební odpady lze odevzdat pouze odběratelům, kteří se stavebními odpady nakládají.