Ministerstvo pro místní rozvoj, které plní funkci řídicího orgánu Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) spolufinancovaného z evropských strukturálních a investičních fondů, připravuje sérii článků zaměřených na možnosti spolufinancování energeticky úsporného bydlení (EÚB, např. zateplování, tepelná čerpadla, solární kolektory) z IROP.

 

Konkrétně se budou články zaměřovat na možnosti financování EÚB z 37. výzvy k předkládání projektů v IROP „Energetické úspory v bytových domech II“. Tato výzva je určena pro vlastníky bytových domů a SVJ mimo Prahu. Žadatelem mohou být také obce, které vlastní bytový fond. Podpora může činit 30 – 40 % z celkových způsobilých výdajů projektu a jedná se tak o nejvyšší míru podpory mezi operačními programy, které také podporují zateplování. Další informace o výzvě naleznete zde.

 

 

 Další pozitivní změny při udělování podpory na energetické úspory v bytových domech v IROP