Ceník placených služeb a poplatků
 
Příloha Knihovního řádu Místní knihovny ve Straškově – Vodochodech
 
 
1.                 Registrační poplatek
 
Registrační poplatek se vybírá předem a to ve výši :
10,- Kč za kalendářní rok                děti do 15 let
20,- Kč za kalendářní rok                dospělí a mládež od 15 let
Od poplatku jsou osvobozeni čtenáři starší 70ti let
 
2.                 Sankční poplatky
 
·                    Ztráta čtenářského průkazu
za manipulaci a vystavení duplikátu čtenářského průkazu ztraceného v období jeho platnosti ( původní nebo prodloužené ) se účtuje   manipulační poplatek 5,- Kč
 
·                    Poplatek z prodlení – vymáhání nevrácených výpůjček
Jestliže uživatel nevrátí vypůjčený dokument ve stanovené lhůtě, vymáhá knihovna jeho vrácení upomínkami.
Výše poplatku je stanovena smluvně za každou knihu nebo periodikum :
-           1. upomínka              0
-           2. upomínka              aktuální poštovné + 10,- Kč
-           3. upomínka              20,- Kč
 
·                    Náhrada všeobecných škod
Čtenář je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo zanedbáním povinností ( podle obč. Zákoníku č.70/1983 Sb., upraveného novelou ze dne 5.11.1991, §442, odst.2 )
 
Při poškození, zničení nebo ztrátě dokumentu se požadují tyto formy náhrady :
1)                 Uvedení do původního stavu
2)                 dodání kopie ( ztraceného, zničeného ) díla
3)                 dodání jiného vydání díla
4)                 finanční náhrada ( cena díla podle ceny na trhu v době ztráty )
 
Mimo vlastní náhradu ( jakýmkoliv způsobem 1 až 4 ) se vybírá  :
Manipulační poplatek                      50,- Kč / kus              u knih
                                                  10,- Kč / kus              u periodik
 
3.                 Další služby
-           za zprostředkování ( poštovné, balné, MVS, Meziknihovní služba ) se účtuje manipulační poplatek    40,- Kč  /  kus.
 
Tento ceník vstupuje v platnost 1.1.2003
 
Miloslava Krausová                                                                                    Josef Mikula
Knihovnice                                                                                                   starosta obce