Mateřská škola Straškov-Vodochody, okres Litoměřice

 

ZÁPIS

do mateřské školy pro školní rok 2020–2021

 

bude z důvodu mimořádných opatření podle pokynu MŠMT

probíhat bez osobní účasti dětí i zákonných zástupců dětí.

 

Pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské

školy podnikněte tyto kroky. Stačí vyhledat naši mateřskou školu  

na webových stránkách školy www.msstraskov.cz

 

Jaké další kroky je potřeba podniknout: 

  •  tisk vyplněné žádosti 
  •  tisk čestného prohlášení k očkování 
  •  pořízení kopie očkovacího průkazu dítěte 
  •  pořízení kopie rodného listu dítěte 

 

Potřebné dokumenty poté doručte do naší MŠ dle aktuální situace jedním

z následujících způsobů: 

  • do datové schránky školy – gphkzuj
  •  e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) 
  •  poštou 
  •  v krajním případě dle konkrétní situace osobním podáním ve škole do schránky ve dnech 5.5. - 7. 5. 2020 od 8.00 do 13.00 hodin
  •  v případě, že nemáte přístup k internetu, obraťte se telefonicky na ředitelku školy, která pomůže problém vyřešit individuálně

Aktuální informace získáte kdykoli na webu:

http:// www.msstraskov.cz/

Pod záložkou AKTUALITY a na telefonním čísle 604 279 142

Pro děti narozené 1. 9. 2014 – 31. 8. 2015 je docházka do mateřské školy

povinná.

        

 

Jaroslava Vokáčová

ředitelka školy