Vážení členové spolku, milí spoluobčané,

 

Zveme vás na opakovanou členskou schůzi spolku Zdravé Podřipsko, která se uskuteční 11.11.2019 od 18h v místní sokolovně.

Protože členská schůze konaná dne 20.10.2019 nebyla usnášeníschopná z důvodu nedostatečného počtu přítomných členů, prosíme vás o aktivní účast. Chceme vás informovat o aktuálním stavu věci, seznámit vás s možnostmi dalšího postupu v kauze rozšíření těžby v DP Straškov a hlavně zjistit váš názor ohledně dalšího postupu.

Zápis z poslední schůze je k dispozici na webu www.zdravepodripsko.cz.

Schůze je otevřena i pro „nečleny“ a pro zájemce budou připraveny přihlášky do spolku.

                                                                                                          Výbor spolku