Revize kotlů, kontrola technického stavu a provozu spalovacího

stacionárního zdroje na pevná paliva

 

Povinnost vyplývající ze zákona o ochraně ovzduší 

Podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. h) zákona o ochraně ovzduší je provozovatel

spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od

10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu

ústředního vytápění povinen provádět jednou za tři  roky prostřednictvím osoby, která

byla proškolena výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a má od něj udělené

oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě (dále jen „odborně způsobilá

osoba“), kontrolu technického stavu a provozu zdroje a předkládat na vyžádání

obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností doklad o provedení této kontroly

vystavený odborně způsobilou osobou potvrzující, že spalovací stacionární zdroj je

instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a tímto zákonem.

Provozovatelem zdroje se rozumí právnická anebo fyzická osoba, která zdroj

skutečně provozuje; není-li taková osoba známá nebo neexistuje, považuje se za

provozovatele vlastník spalovacího stacionárního zdroje. Provozovatel spalovacího

stacionárního zdroje je povinen zajistit provedení první kontroly technického stavu a

provozu zdroje podle 17 odst. 1 písm. h) nejpozději do 31. prosince 2016.   

 

Před 3 roky prováděl v obci Straškov – Vodochody tyto revize pan Bedřich Komárek

V případě zájmu se obraťte přímo na revizního technika pana Bedřicha Komárka jr.

Kontakt:

Bedřich Komárek

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

tel. 722 157 744

tel. 776 000 921

 

Nabídka kontroly kotlů dle zák.č.201/2012 sb. těchto značek Dakon a Buderus. Moje

cena revize kotle na pevná paliva, včetně dopravy a DPH je 1200kč.

 

Vaněk Robert

603 287 262

Kamýcká 1392/9

Litoměřice 41201

tel:00420603287262

IČO:63143429

DIČ:CZ7207190111

www.kotle-litomerice.cz

Beneš Jiří

602 340 445

kontroly kotlů dle zák.č.201/2012 sb. těchto značek: 

Dakon, Buderus, Viadrus, Galmet, Ekoefekt, Carborobot, Opop, Atmos.

Cena za jednorázovou kontrolu je 1000,- Kč + doprava vč. DHP. V případě většího

počtu zájemců se doprava rozpočítá mezi ně. Od počtu sedmi kontrol v jedné obci a

během jednoho dne bude cena 1000,-Kč i včetně dopravy a DPH.