Spolek ZDRAVÉ PODŘIPSKO vznikl jako iniciativa občanů Straškova-Vodochod a přilehlých obcí.
Jeho cílem je obrana životního prostředí v okolí Straškova-Vodochod a přilehlých obcí, zejména ochrana vodních zdrojů, veškeré fauny a flory.
Spolek vznikl usnesením první Valné hromady zakládajících členů, na které byl současně zvolen i přípravný výbor zajištující veškeré kroky k ustanovení spolku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://zdravepodripsko.cz/