Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním

Věc: N e s o u h l a s se záměrem obchodní firmy České štěrkopísky spol. s r.o., se sídlem Cukrovarská 34, Praha 9 – Čakovice, 190 00 s POKRAČOVÁNÍM HORNICKÉ ČINNOSTI V DP STRAŠKOV – ROZŠÍŘENÍ TĚŽBY v celém rozsahu záměru.

My, občané České republiky, zejména senioři a rodiče dětí, nesouhlasíme se záměrem obchodní firmy České štěrkopísky spol. s r.o., se sídlem Cukrovarská 34, Praha 9 – Čakovice, 190 00, s pokračováním hornické činnosti v DP Straškov – rozšíření těžby, tj. s těžbou štěrkopísku nad hladinou i pod hladinou podzemní vody.

Důvody nesouhlasu:

  1.  Uvedený záměr destruktivně – nad zdravotními limity, naruší život nejen obyvatel Straškova – Vodochod, ale i okolních obcí Bříza, Račiněves, Černouček, Martiněves, Charvatce, Vražkov, Mnetěš, Loucká a další.
  2.  Bude poškozena fauna i flora v celé zasažené oblasti viz. jednotlivé studie pro EIA
  3.  Obce by byly určeny k postupnému zániku díky narušení tlakových poměrů spodních vod pod celou oblastí.

 

Prohlášení obce Straškov – Vodochody