Prohlášení obce Straškov – Vodochody

 

Vážení spoluobčané dámy a pánové, vzhledem k četným dotazům, připomínkám a hlavně stížnostem, které se strhli po vyvěšení na úřední desce obce k dokumentaci záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., - EIA k akci Pokračování hornické činnosti v DP Straškov vydalo zastupitelstvo obce Straškov Vodochody následující usnesení:

  

Usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce Straškov – Vodochody, které se konalo v pondělí 27. května 2019 od 18,00 hodin na sále sokolovny Straškov.

 

v   Zastupitelstvo obce nesouhlasí:

 

·                    se záměrem obchodní firmy České štěrkopísky spol. s r.o., se sídlem Cukrovarská 34, Praha 9 – Čakovice, 190 00, s POKRAČOVÁNÍM HORNICKÉ ČINNOSTI V DP STRAŠKOV – ROZŠÍŘENÍ TĚŽBY v celém rozsahu záměru zpracovaném dle zákona č. 100/2001 Sb., firmou JUROS, s.r.o.

 

v   Zastupitelstvo obce pověřuje:

  

·                    starostu obce vydat záporné stanovisko k dokumentaci záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., název akce POKRAČOVÁNÍ HORNICKÉ ČINNOSTI V DP STRAŠKOV – ROZŠÍŘENÍ TĚŽBY dle získaných připomínek

 

Dle informací se k tomuto výroku zástupců obce připojují o okolní obce a občané z těchto obcí dotčené možnou realizací záměru.

Zároveň vznikla mezi občany petice, ke které se mohou kdykoliv připojit a je k dispozici na místech obvyklých v jednotlivých obcích.

Ve Straškově – Vodochodech je možné petici podepsat v obchodě Jednota COOP.

 

S úctou Váš starosta

 

Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb

Záměr rozšíření těžby písku v DP Straškov