Zájezd do Pivovaru v Plzni

 autobus bude přistaven 
v případě zájmu ve Straškově.