Obecní úřad upozorňuje občany, že v pondělí 8. ledna byl zahájen prodej nálepek na popelnice na 1. pololetí letošního roku.

Cena za svoz komunálního odpadu pro rok 2018 zůstává stejná, tedy 600 korun za osobu a rok.

Platby provádějte v úřední dny, tedy vždy v pondělí a středu od 8 do 17 hodin.

Staré nálepky platí do konce února.