Informace starosty obce Straškov-Vodochody

 

Podle Volebního zákona č.275/2012 Sb. § 14 odst. d) zveřejňuji informaci o počtu a sídlech volebních okrsků pro volbu prezidenta republiky ČR:

 

Volby se konají:

 

Pátek 12. ledna 2018 v době od 14.00 – 22.00 hodin

Sobota 13. ledna 2018 v době od 08.00 – 14.00 hodin

 

Místem konání voleb:

jeden volební okrsek se sídlem v Základní škole Straškov-Vodochody čp.167 – vstupní hala

 

Upozorňujeme na povinnost prokázat při hlasování svou totožnost a státní občanství České republiky.

 

28.listopadu 2017

Straškov-Vodochody                                                                                             

 

Ondřej Švec                starosta obce 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce: 28.11.2017

Sejmuto z úřední desky:  12.1.2018