Obecní úřad informuje občany, 

že byl zahájen prodej nálepek na popelnice pro první pololetí roku 2016.

Cena zůstává stejná, tedy 300 korun za osobu, která je přihlášena k trvalému pobytu. Staré nálepky platí do konce února.

Žádáme občany, aby nákup nálepek prováděli pouze v úředních dnech, tedy v pondělí a ve středu, vždy do 17ti hodin.

 

Poplatek za psy 2016