Informace pro občany

 Kompostéry je již možné vyzvednout.

Občané, kteří v minulém roce projevili zájem o kompostéry, si je mohou si vyzvednout k bezplatnému užívání ve sběrovém dvoře.

Po dohodě na OÚ je možné dopravit kompostéry až k vašemu domu.

 

Nejprve je nutné podepsat smlouvu o výpůjčce a předávací protokol na OÚ ideálně v úředních hodinách.

 

 

 

Naše obec získala, prostřednictvím dotace pro Svazek obcí Podřipska, avizované kompostéry.

Kompostéry jsou už konečně u nás na místě.

Občané, kteří v minulém roce projevili zájem o kompostéry, mohou si je vyzvednout k bezplatnému užívání ve sběrovém dvoře.

Po dohodě na OÚ je možné dopravit kompostéry až k vašemu domu Nejdříve je nutné podepsat smlouvu na Obecním úřadě, kterou budeme mít připravenou během následujících dní.