Svoz odpadu

 

Vážení spoluobčané,

žádáme Vás touto cestou, abyste k vývozu komunálního odpadu vždy přistavovali zcela naplněné popelnice.

To samé platí i v případě bioodpadu a tříděného odpadu tedy pytlového svozu plastů a papíru od jednotlivých domů.

Apelujeme na Vás, snažte se vždy co nejvíce nádoby a pytle naplnit.

Děkujeme za pochopení