Vážená paní starostko/ starosto, vážení zastupitelé, 

píšu Vám v mimořádné situaci, 4.6.2018 byl do roudnické nemocnice jmenován hmotně právní opatrovník. 
Krátce vysvětlím, proč se nejedná o standardní dohady o majetek se jmenováním hmotného opatrovníka.
Jedná se o spory dva- jeden je o majetek- ten má nepravomocný prvoinstanční rozsudek a protistrana se odvolala. Ten druhý je daleko závažnější a naprosto nestandardní- před 2 roky na žádost Ing. Zavorala zastavil ústecký soudce Mgr. F...... výkon prokuristy pro výkonného ředitele Mgr. Tomáše Krajníka do rozhodnutí skutečného soudu, T. Krajník dále řídil hmotně i právně nemocnici na základě generální plné moci, která byla pro případ nedohody jednatelů uzavřena při jeho nástupu v r. 2013.
Nemocnice čekala na navrácení výkonu prokuristy celé 2 roky, kdy stejný soudce líčení již 4 krát odložil, naposledy z 13. 6. na srpen a dosud se rozsudku nedočkala.  Mezitím Ing. Zavoral zažádal o uvalení hmotně právního opatrovníka na nemocnici a ve zdůvodnění uvedl vyvedení 73 mil. Kč z nemocnice do soukromé firmy ředitelem T.K., což je lež a musela by to řešit Policie ČR a jako druhý důvod hrozící zástavu plateb VZP, což v době rozhodnutí samosoudce nebyla již pravda a VZP všechny platby potvrdila.
Přesto se znovu stejný soudce Mgr. F...... rozhodl žalobci Ing. Zavoralovi a právníkům Penta vyhovět a tak znovu do rozhodnutí soudu jmenovat hmotně právního opatrovníka- je to poprvé v historii českého zdravotnictví, kdy na fungující nemocnici, která je 5. rokem v zisku a znásobila svou výkonnost/ operace 1300- 2000, porody 0-708/ někdo uvalil nucenou správu. Navíc nucenou správu možná i na dva roky a více, jako v případě podobného pozastavení výkonu prokuristy.
Proti tomuto šokujícímu způsobu instalace nucené správy jako zaměstnanci protestujeme a odmítáme čekat, až bude péče v nemocnici omezena, popř. ukončena, jak to u bezvládí bývá.
Prosím Vás o zamyšlení nad možnými důsledky jednostranných kroků jedné strany sporu, které ohrožují nemocnici na životě a ohrožují poskytování akutní zdravotní péče v regionu.
Je to velmi vážné a k běžnému majetkovému sporu má současná situace opravdu daleko.
Přijďte si poslechnout Ing. Zavorala na roudnické zastupitelstvo, kde má vystoupit na téma Hrozící zastavení plateb VZP.
Děkuji Vám za zamyšlení a ev. osobní vyjádření podpory poctivé práci všech zaměstnanců alespoň chvilkovou účastí na setkání občanů před radnicí v Roudnici ve středu 20. 6. 2018 v 17:00 hod. 
 
S úctou 
MUDr. Ondřej Krajník, primář chirurgického oddělení