Ústecký kraj připravuje 3. výzvu KOTLÍKOVÉ DOTACE. Předpokládaný termín vyhlášení výzvy je září 2017, příjem žádostí od října 2017.
 
Žadatelem může být fyzická osoba vlastnící rodinný dům o maximálně 3 bytových jednotkách, který byl dosud vytápěn kotlem na tuhá paliva s ručním přikládáním. 
 
Podpořena bude výměna za:
- automatický kotel na uhlí a biomasu 
- plynový kondenzační kotel
- kotel výhradně na biomasu s ručním přikládáním
- automatický kotel pouze na biomasu, tepelná čerpadla
 
Maximální výše dotace - dle typu kotle až 80 %.
 
Ústecký kraj nabízí obcím a sdružením obcí možnost informovat občany prostřednictvím Seminářů pro žadatele přímo ve vaší obci.