Obec Straškov-Vodochody získala v letošním roce dvě dotace.

Jednou z nich je dotace z programu Ministerstva pro místní rozvoj PODPORA OBNOVY A ROZVOJE VENKOVA V ROCE 2017, DT č. 5 - Podpora obnovy místních komunikací: Oprava povrchu komunikace ve Straškově při projektovaných nákladech 1 779 344 Kč činí dotace 889 672 Kč.

Druhou z nich je pak dotace na v rámci Státního fondu dopravní infrastruktury na Zvyšování bezpečnosti 2017 kde byl podpořen projet: Přechod pro chodce a chodník před budovou ZŠ Straškov Vodochody a obec tak získala dotaci ve výši 748 tis. Kč